La reserva de biosfera de Menorca ja té el nou pla d’acció

El Consell Insular de Menorca ha presentat el nou pla d’acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, coincidint amb la celebració del 25è aniversari de la reserva. Aquest pla servirà per activar l’illa com un laboratori de sostenibilitat des de les tres funcions de conservació, desenvolupament econòmic i suport logístic.

La creació d’aquest pla respon a la demanda existent d’un document que articuli i coordini les accions i projectes fins al 2025 del Programa MAB (Programa Home i Biosfera) i que segueixi les línies estratègiques dels diferents plans d’acció de la Xarxa de reserves de la biosfera, tan a nivell nacional com internacional.

Com totes les Reserves de Biosfera, la RB de Menorca busca desenvolupar projectes i programes per millorar les relacions de l’home i l’entorn. Per aquest motiu, el pla d’acció vol impulsar i reforçar el compromís cap al desenvolupament sostenible de l’illa de Menorca.

Propostes seguint els ODS

Des de Lavola s’ha donat suport a la creació d’aquest pla a través d’una diagnosi prèvia i del plantejament de diferents propostes que segueixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. D’aquesta manera, s’ha obtingut un pla d’acció transversal on tots els temes estan relacionats amb la sostenibilitat.

Les propostes plantejades han tingut en compte diversos aspectes per tal de treballar la relació home-entorn de forma global. Així doncs, s’ha analitzat el medi natural, els riscos i emergències, els residus, el canvi climàtic, la mobilitat, l’agricultura i pesca i el turisme, entre d’altres. Com a resultat d’aquest treball s’han plantejat 5 objectius principals que tenen diverses fites a aconseguir de cara l’any 2025.

D’aquesta manera, la Reserva de Biosfera de Menorca té un nou document que actua com a marc per desenvolupar accions i projectes que impulsin la sostenibilitat a l’illa. Tot i això, el pla d’acció encara està pendent d’aprovació definitiva.

COMPARTEIX-HO