Agricultura metropolitana per al desenvolupament urbà sostenible

L’organització MedCities està buscant eines per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible. Per aquest motiu ha volgut fer una reflexió sobre la situació actual i potencial de l’agricultura a l’àrea metropolitana per si pot funcionar com una eina amb aquesta finalitat.

MedCities, que és la xarxa de ciutats mediterrànies per promoure el desenvolupament urbà estratègic i sostenible, ha col·laborat amb diversos serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en el marc del projecte europeu Interreg Med MADRE (Metropolitan Agriculture for Developing an innovative, sustainable and Responsible Economy).

La reflexió ha tingut tres objectius concrets: analitzar les recomanacions polítiques del projecte MADRE i identificar les principals iniciatives a l’AMB; caracteritzar aquestes iniciatives per tal que siguin conegudes i compartides pels diferents serveis de l’AMB implicats; i valorar el potencial d’actuació en la matèria i apuntar possibles actuacions que podrien desenvolupar-se en el futur.

El procés de reflexió interna ha permès la identificació dels reptes i d’actuacions en l’agricultura i el sistema alimentari metropolitans.

Lavola, gràcies a l’experiència en planificació i gestió de l’entorn urbà i el territori, ha conduit el procés de reflexió interna i compartida en el sí de les diferents àrees implicades de l’AMB i amb d’altres agents clau del territori. Aquest procés ha permès conèixer mútuament les iniciatives realitzades, en marxa i previstes per part d’uns i altres i identificar complementarietats i sinergies positives.

Les múltiples iniciatives s’han recollit en un document sintètic, on es mostren les que tenen caràcter general i les que fan referència als tres territoris prioritaris del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Serra de Collserola i les Muntanyes del Baix, així com la seva alineació amb les recomanacions del projecte MADRE.

El desenvolupament dels treballs ha permès reflexionar sobre el potencial de l’administració metropolitana en relació amb les polítiques públiques relatives a l’agricultura i al sistema alimentari metropolità i sobre els instruments disponibles  per potenciar-les i implementar-les.

Fruit del treball realitzat s’han proposat accions concretes que podrien impulsar-se des de l’àmbit metropolità per continuar donant resposta a les necessitats existents.

COMPARTEIX-HO