Totes les entitats declarades d’interès públic hauran de ser més transparents a partir d’ara, segons la nova normativa de transparència per a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública (Ordre JUS/152/2018),  que entrà en vigor el passat 8 d’octubre i que actualitza la Llei de Transparència aprovada al 2014.

La nova normativa no substitueix l’esmentada Llei de 2014, sinó que afegeix obligacions en matèria de transparència. Per aquest motiu, moltes entitats hauran de ser més transparents i posar a disposició major informació de la que es demanava fins ara. Per exemple, la majoria passen a estar obligades a publicar la seva memòria d’activitats i les que reben fons públics hauran de donar a conèixer el seu balanç social.

 

El càlcul del balanç social

El balanç social és l’instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat.

En relació amb el càlcul del balanç social, una de les metodologies més consistents i transparents que existeix actualment és la del Valor Social Integrat (VSI). El VSI és una eina que permet l’identificació, quantificació i monetització del valor social generat per una organització pel conjunt dels seus grups d’interès (o beneficiaris). Gràcies a aquesta metodologia, les entitats coneixeran de manera clara, detalla i traduïda en valors econòmics quin és el valor que generen al seu entorn.

Lavola, com a membre de l’agrupació GEAccounting, dona assistència a totes les organitzacions que vulguin calcular el seu balanç social, de manera que puguin conèixer i comunicar quin és el valor de les seves accions i compleixin tots els requeriments que es demanaran a partir d’ara pel que fa a balanç social.

 

Informes de gestió com a instruments de transparència

Però les entitats declarades d’utilitat pública que rebin fons públics no són les úniques afectades per la nova normativa, ja que les que no reben subvencions també hauran de complir amb alguns requisits de transparència. Entre aquests hi ha la inclusió a la seva web d’informació relacionada amb la seva missió, estructura directiva o resultats de les seves activitats, entre d’altres.

A més, en cas que tinguin una mida mitjana o gran, també hauran de publicar la memòria anual d’activitats. En aquest sentit, els informes de gestió o memòries de sostenibilitat esdevenen un element clau per a donar compliment a aquest requeriment. A Lavola acompanyem a tot tipus d’organitzacions en la redacció i disseny de les seves memòries de sostenibilitat i informes de gestió: des de l’obtenció de les dades fins a la producció i difusió dels informes.