L’any 2016, Lavola va generar un valor social integrat brut de 14.619.794 €, molt més elevat que el valor econòmic de l’organització, entès com el resultat econòmic, el qual va ser de 229.598 €. Aquest càlcul s’ha realitzat amb la metodologia VSI (valor social integrat), desenvolupada per GEAccounting, comunitat d’especialistes formada per universitats, entitats socials, empreses privades i consultors, entre ells Lavola, que treballem en xarxa per a la divulgació i aplicació d’aquesta metodologia.

Gràcies al càlcul de l’VSI, a Lavola hem quantificat i monetitzat el valor social generat per a tots els nostres grups d’interès. Així doncs, ara comptem amb nou model de comptabilitat social que integra aspectes econòmics i no econòmics, que ens ha permès conèixer millor la nostra organització i treballar per maximitzar el valor social que en generem.

El valor social brut generat per Lavola al 2016 és 2 vegades la facturació de l’organització aquell any.

Entre d’altres dades significatives, hem identificat que generem un valor de 3.281.635 € per als nostres treballadors, a través no només de les despeses de personal de l’organització, sinó a través de polítiques de flexibilitat horària i el fet de ser-hi presents en comarques de Catalunya on el teixit econòmic no està format per empreses especialitzades en el tipus de serveis que oferim, entre d’altres aspectes.

Així mateix, a Lavola generem un valor a la comunitat local de 5.274.703 €, gràcies als projectes amb els que col·laborem amb l’administració, el retorn d’impostos a l’administració pública i a la nostra acció social.

El càlcul del VSI té nombrosos beneficis com ara respondre a les tendències socials que exigeixen més transparència i coneixement del valor social de les organitzacions, conèixer i comprendre aquest valor social i usar-lo com a eina en la presa de decisions, i desenvolupar indicadors innovadors que permetin informar i comunicar el VSI en relació a la seva activitat.

Com a membres de GEAccounting, no només s’ha calculat el VSI propi, sinó que Lavola dóna assistència a altres empreses que ho vulguin fer per tal de conèixer quin és el valor de les seves accions, més enllà de la pròpia activitat econòmica.