El pas cap a un futur més sostenible s’està traduint amb el compromís de nombroses companyies líders en tot el món d’utilitzar energies renovables en el desenvolupament de la seva activitat. Aquest compromís es mostra a través de la iniciativa RE100, impulsada per The Climate Group en col·laboració amb CDP, com a part de l’aliança We Mean Business.

El requisit per ser una de les companyies RE100 és el compromís d’adoptar una estratègia cap a l’ús d’electricitat en les operacions de la companyia 100 % provinent de fonts renovables, ja sigui a partir de biomassa (incloent biogàs), geotèrmica, solar, hidroelèctrica, eòlica…

Les companyies RE100 poden assolir aquest objectiu per mitjà de dues vies: produir electricitat renovable a les pròpies instal·lacions o comprar electricitat renovable procedent de generadors i proveïdors del mercat.

El seguiment dels objectius es fa anualment a través del formulari RE100 o del qüestionari de Canvi Climàtic de CDP. Concretament, el CDP és una iniciativa global on les companyies reporten informació sobre emissions, ús d’energia, etc, i de la qual obtenen una puntuació segons la seva transparència, ambició i lideratge als diversos temes inclosos al qüestionari.

Actualment hi ha 140 companyies dins de la iniciativa, entre les quals podem trobar Ikea, Apple, Bankia, BBVA, BMW Group, CaixaBank, Coca Cola European Partners, Danone, Facebook, Google, H&M, Kellogg’s, Lego, Microsoft, Nestlé, Nike, Philips, Starbucks, Telefonica i Vodafone.

Lavola ofereix assessorament per formar part de RE100 gràcies a la seva experiència en gestió del CO2, energia i sostenibilitat corporativa. D’aquesta manera s’uneix a altres companyies líders en el món compromeses amb objectius d’energia renovable i ajuda per a desenvolupar una estratègia i objectius d’acord amb els criteris establerts.