Des de fa 10 anys, compensem les nostres seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle amb l’objectiu de convertir-nos en una empresa neutra en carboni. La marca de compensació escollida ha estat Clean CO2, producte propi que permet certificar les emissions compensades, d’acord als estàndards internacionals.

Aquesta acció segueix l’estratègia empresarial d’actuar contra els reptes climàtics,  socials i econòmics que amenacen el futur del planeta i el nostre benestar. I pretén anar més enllà de la simple mitigació de les emissions generades, actuant sobre aquelles emissions que no es poden reduir.

En aquests 10 anys, hem compensat més de 1.300 tones de CO2 invertint en projectes de reducció d’emissions, energies renovables i impulsant projectes de reforestació i restauració forestal. Els projectes es troben ubicats al Brasil, Colòmbia i a la Índia, i d’altra banda tenen un component social afegit, ajudant al desenvolupament de les comunitats locals on estan ubicats.

Amb aquesta acció, pretenem posar el nostre gra de sorra per aturar el canvi climàtic i evitar les conseqüències que se’n deriven.