Més d’un 40 % dels treballadors de Lavola fa teletreball de forma periòdica, segons s’extreu de l’enquesta d’hàbits de la mobilitat casa-treball realitzada a la plantilla de l’empresa. Aquesta dada és molt superior a l’obtinguda per l’Organització Internacional del Treball i per Eurofound per l’estat espanyol. L’estudi realitzat per aquestes entitats mostra que només un 7 % dels treballadors a l’estat fa teletreball amb certa freqüència i un 13 % ho fa ocasionalment.

Aquesta modalitat de treball es caracteritza perquè el treballador pot fer la seva feina des de la distància, principalment des de casa seva. Això permet disminuir la seva mobilitat, amb la conseqüent reducció d’emissions i representant un estalvi de temps i econòmic. En aquest sentit, s’observa que les persones que viuen més lluny de les oficines són les que treballen més habitualment a distància.

Les dades de Lavola també mostren que el teletreball representa un 12-13 % de la jornada laboral mitja en el conjunt de l’empresa. Gràcies a això, els treballadors poden conciliar millor la vida laboral i la vida familiar, augmentant la productivitat i disminuint l’estrès.

A més, aquests beneficis es poden representar per mitjà del VSI (Valor Social Integrat), un indicador que permet mostrar el valor social generat per l’empresa a banda del pròpiament econòmic. D’aquesta manera, segons les dades de 2016, les mesures de conciliació de la vida personal i laboral a Lavola tenen un valor associat d’uns 24.000 €.