La petjada ambiental del vi i el cava

Article de la Dra. Cristina Gazulla, responsable d’Economia circular

Després de 4 anys d’intens treball, recentment ha finalitzat la fase pilot de la iniciativa PEF impulsada per la Comissió Europea per al desenvolupament de regles harmonitzades per al càlcul i comunicació la Petjada Ambiental que generen els productes i les organitzacions. Amb aquesta iniciativa, es pretén clarificar el panorama existent d’etiquetes i segells ambientals al mercat europeu, ajudant tant a consumidors com a productors a identificar aquells productes més respectuosos amb el medi ambient.

En aquesta fase pilot, s’han treballat simultàniament en 25 tipologies de productes de diferents sectors. Cada pilot ha estat liderat per un secretariat tècnic format per representants del sector, incloent associacions empresarials, empreses, administracions públiques, instituts de recerca, etc. Un d’aquests pilots ha estat centrat en el vi i el cava, essent la plataforma professional de bodegues europees CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins) i Lavola les entitats que han liderat i desenvolupat els treballs.

El principal resultat dels treballs desenvolupats són les regles harmonitzades i adaptades a cadascuna de les tipologies de producte treballades. Aquestes regles són conegudes per les seves sigles en anglès, PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). En el cas del vi i el cava, les PEFCR especifiquen com s’han de calcular els diferents tipus d’impacte ambiental que generen aquests productes al llarg del seu cicle de vida, incloent la producció de raïm, la vinificació, la fabricació dels envasos, la distribució, consum i fi de vida dels residus d’envasos. A més, s’estableixen uns valors de referència de la petjada ambiental del vi promig consumit al mercat europeu. Finalment, s’aporten dades quantitatives per ajudar als productors i, en especial a les PIMES, a fer els càlculs de la petjada ambiental específica dels seus productes.

Impactes ambientals i processos ambientalment més rellevants

L’estudi de la petjada ambiental que generen el vi i el cava al llarg del seu cicle de vida ha permès identificar els aspectes més rellevants. D’una banda, s’ha observat com les categories de canvi climàtic, ús de recursos i acidificació són les més rellevants de la dotzena de categories avaluades. L’ús de fertilitzants, combustibles fòssils i productes fitosanitaris a la vinya, afegit al consum d’electricitat i de materials d’envàs (i en especial les ampolles de vidre) al celler, són els elements que expliquen majoritàriament aquests impactes. En conseqüència, són les etapes de producció de raïm i envasat les que concentren bona part de la petjada ambiental d’aquests productes.

Figura 1. Contribució relativa de les diferents fases del cicle de vida de 0.75 litres de vi a les categories d’impacte més rellevants

Font: Lavola, elaboració pròpia

Comunicació dels resultats de la petjada ambiental

Durant la fase pilot també es van testejar diferents maneres de comunicar els resultats quantitatius de la petjada ambiental als consumidors. En el cas del vi, el secretariat tècnic es va decantar per utilitzar un vídeo gràfic i un anunci infogràfic que van ser analitzats en un grup focal format per consumidors de vi. Aquests materials comunicatius incloïen la comparació de l’impacte relatiu d’un producte concret en relació a l’impacte del vi promig venut a la Unió Europea (veure imatge).

Figura 2. Exemple de la comparació dels resultats de petjada ambiental d’un producte exemple amb la petjada ambiental del vi promig venut a la UE. Font: Lavola, elaboració pròpia

En general, els consumidors van valorar positivament que s’expliquessin els factors que contribueixen més a la petjada ambiental del producte i, en especial, que s’aportés informació sobre l’impacte ambiental relatiu del producte en relació al vi promig. Tanmateix, van reconèixer no entendre el significat de les dades tècniques ni de les icones que representaven les diferents categories d’impacte analitzades.

Implementació de les regles a la comarca del Priorat

Una de les primeres implementacions de les regles de càlcul desenvolupades a la iniciativa PEF consisteix en el càlcul de la petjada ambiental del vi produït a la comarca del Priorat.

Aquest càlcul s’està realitzant en el marc del projecte LIFE PRIORAT+MONTSANT, liderat per VITEC – Centre Tecnològic del Vi, amb la participació de Lavola, els consells reguladors de la DO Montsant i la DOQ Priorat i la Plataforma Tecnològica del Vi (PTV). L’objectiu principal del projecte és desenvolupar i demostrar la viabilitat d’un model de producció vitivinícola sostenible en una comarca que s’ha convertit en un model d’èxit internacional en la producció de vins d’alta qualitat gràcies al seu patrimoni vitícola, natural i cultural. Els productors que col·laboren en el projecte s’han compromès a treballar en la implementació d’accions que permetin no tan sols reduir la petjada ambiental dels seus productes, sinó també comunicar-la als consumidors.

En els primers mesos del projecte, s’han recopilat dades sobre els consums de materials, energia i aigua, i la generació de residus i emissions, tant a la vinya com a la bodega. Fins el moment, s’han obtingut dades de 26 productors de raïm i 16 cellers, que representen el 16% i el 25%, respectivament, de la producció de la comarca. Aquestes dades s’utilitzaran per calcular la petjada ambiental del vi produït a la comarca i que constituirà un valor de referència que ajudarà als productors a mesurar els seus esforços. Un cop calculada la petjada ambiental del vi produït a la comarca del Priorat, s’aprofundirà en els vehicles de comunicació més adequats.

 

COMPARTEIX-HO