L’aplicació dels ODS a l’escala local

Els ens locals són agents implicats i rellevants en l’aplicació de l’Agenda 2030 de Nacions Unides aprovada l’any  2015 i en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS ofereixen un nou marc per a la política i l’acció municipal i el paper dels municipis va molt més enllà de l’Objectiu 11 “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”, ja que tots els ODS inclouen fites relacionades amb el treball diari dels governs locals.

Localitzar els ODS és el procés d’adaptació de l’agenda global a les característiques i circumstàncies de cada territori, des de l’establiment dels objectius i fites, fins a la determinació dels mitjans d’implementació, i l’ús d’indicadors per a mesurar i monitoritzar el progrés fet.

Des de la Direcció de Relacions Internacionals i la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona s’ofereix un curs d’introducció als ODS per capacitar els ens locals en aquest àmbit i fomentar la seva implicació i acció per a l’aplicació efectiva de l’Agenda 2030.

L’Ajuntament de Mataró ha estat el primer municipi que ha sol·licitat el curs, la impartició del qual ha estat a càrrec de Lavola.

Lavola imparteix el primer curs de la Diputació de Barcelona sobre els ODS en un ajuntament.

Els continguts, la metodologia i els materials del curs estan basats en les propostes realitzades pel Global Taskforce of Local and Regional Governments, UN-HABITAT i UNDP en la guia per a capacitadors per a la Introducció en la Localització dels ODS, si bé han estat adaptats d’acord amb la realitat del l’administració local a Catalunya.

El curs combina la part teòrica explicativa amb diversos exercicis pràctics realitzats pels participants amb l’objectiu de conèixer l’Agenda 2030, la seva importància per als ens locals i la realització d’una simulació d’un procés d’alineació dels ODS amb les polítiques i l’acció municipal de l’ajuntament.

Per part de l’Ajuntament de Mataró hi han participat 21 persones de les àrees de medi ambient, promoció econòmica, gent gran, joventut, protecció civil, igualtat, planificació estratègica, cultura, cooperació, urbanisme, ciutadania i convivència, esports i mobilitat, entre d’altres.

La principal conclusió manifestada pels assistents ha estat que l’Agenda 2030 ofereix un marc idoni per canviar la manera de treballar dels ajuntaments, tradicionalment sectorialitzada, i per avançar cap a polítiques, programes, projectes i accions integrades, transversals i coherents en els àmbits social, econòmic i ambiental.

Amb aquest curs volem contribuir al gran i apassionant repte d’assolir la sostenibilitat global des de l’acció local!

Per a més informació podeu contactar amb Nacho Guilera responsable de Ciutat i Territori  de Lavola o amb Secció de Suport Territorial i Estratègia Internacional de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

COMPARTEIX-HO