Quatre projectes a Àfrica contra el canvi climàtic

Article de Nadège Trocellier, responsable de Canvi Climàtic.

El canvi climàtic és una realitat i un dels reptes més gran de la nostra era. Lluitar contra ell requereix una acció i cooperació immediates entre les autoritats locals, regionals i nacional de tot el món. Per aquest motiu, Lavola ha començat a col·laborar amb quatre països africans, per tal de millorar la seva vulnerabilitat: Malawi, Zàmbia, Sierra Leone i Sudan.

En aquests quatre països es treballa en l’adaptació al canvi climàtic: un procés d’aprenentatge continu, complex i de llarg terme. Alguns dels reptes d’adaptació més importants són els més difícils de resoldre perquè impliquen processos d’empoderament o transformació impredictibles i a llarg terme dels sistemes socials i ambientals.

El projecte a Sudan treballa l’Avaluació Ambiental i Social Estratègica (SESA) del seu REDD + (reducing emissions from deforestation and forest degradation, per les seves sigles en anglès; un programa de les Nacions Unides per a països en desenvolupament). En aquest cas, la SES té un paper central en la preparació de la política sostenible a llarg terme i el disseny institucional necessari per a reduir la desforestació i la degradació dels boscos. Tal estudi ha de conduir al desenvolupament de polítiques, programes i accions futures a la vegada que garanteix resultats i impactes positius per a totes les parts interessades.

A Sierra Leone, Lavola realitza una Avaluació d’Impacte Ambiental, Social i de Salud (ESHIA per les seves sigles en anglès) per a la rehabilitació del subministrament d’aigua de Freetown, la capital del país. Aquesta avaluació és un pas imprescindible per a obtenir la llicència per a començar les obres, acció necessària per a millorar el subministrament d’aigua a Sierra Leone.

Aquest país es caracteritza per un accés limitat a l’aigua potable, amb l’exemple de les aixetes que s’assequen habitualment a Freetown. Tot i els esforços del govern i de nombroses organitzacions no governamentals, l’accés no ha millorar molt des del final de la guerra civil l’any 2002.

Finalment, els projectes a Malawi i Zàmbia estan implicat en el Premi Dreampipe II, un guardó que forma part del programa d’incentiu a la innovació “Ideas to Impact”, del Departament de Desenvolupament Internacional del Regne Unit (DFID). L’objectiu d’aquest programa és resoldre els desafiaments de l’aigua i el sanejament, el canvi climàtic i l’accés a l’energia. Concretament, Lavola recolza el Repte Dreampipe portant a terme la verificació del rendiment final a dues empreses que participen a la iniciativa.

En el cas de Dreampipe II, el premi busca incentivar solucions innovadores relacionades amb l’aigua no facturada (ANR) i a mobilitzar el finançament de fonts no tradicionals per a activitat de reducció d’ANR. L’ANR és la diferència entre la quantitat d’aigua que ingressa al sistema de l’empresa i la quantitat facturada als clients. És a dir, és la pèrdua d’aigua a través dels processos tècnics i comercials. Es tracta d’un problema important al món en desenvolupament, que es tradueix en la pèrdua d’ingressos, el subministrament intermitent d’aigua i la necessitat prematura de buscar fonts d’aigua addicionals.

COMPARTEIX-HO