Les PIMES poden estalviar diners i energia gràcies a l’Institut Català d’Energia

Diverses petites i mitjanes indústries de Catalunya s’han beneficiat del servei d’assistència que ha promogut l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) en matèria d’estalvi i eficiència energètica. Durant varis mesos, les empreses han pogut conèixer indicadors de consum d’energia, cost i emissions de CO2 generades a l’any.

Gràcies a aquesta assistència, les indústries han rebut informació sobre com millorar l’eficiència energètica. Per aconseguir-ho, s’han proposat diferents accions: des de canviar l’enllumenat fins a l’ús d’energies renovables, passant per millorar els sistemes de gestió d’energia, canviar els combustibles o optimitzar les calderes.

Totes aquestes actuacions tenen per objectiu aconseguir un estalvi energètic, econòmic i en emissions. D’aquesta manera, les propostes que més estalvi energètic aconseguirien (quasi un 65 %) serien el canvi en l’enllumenat, l’ús d’energies renovables i la millora dels sistemes de gestió. I, comptant-les totes, l’estalvi seria de més de 6.000.000 kWh/any.

Mentre que les que més estalvi econòmic aconseguirien (quasi un 50 %) serien les energies renovables i els motors d’alt rendiment energètic. Juntament amb la resta de propostes podrien arribar a estalviar quasi 600.000 €/any. Finalment, l’acció que més disminuiria les emissions (més d’un 80 %) seria l’optimització de les calderes, seguida del ús de renovables. Si es tinguessin en compte totes les accions proposades, la disminució seria més de 17.000 tCO2/any.

Les indústries participants, provinents de 14 comarques de Catalunya i de diferents sectors, com l’alimentari, el transport o el químic, s’han beneficiat d’aquesta iniciativa de l’ICAEN. Gràcies a això, podran aplicar polítiques d’estalvi i eficiència energètica, imprescindibles si les empreses catalanes volen tenir uns costos energètics competitius dins de l’actual mercat global i saber els beneficis que pot generar disposar d’un gestor energètic.

El servei d’assistència ha sigut realitzat per Lavola i ha consistit en l’assignació d’un gestor energètic per empresa, donar informació en aplicacions d’estalvi i eficiència energètica i la realització de jornades de networking.

COMPARTEIX-HO