El paper clau de les persones a les campanyes de sensibilització a les grans ciutats

Article de Tais Vidal, responsable de Campanyes.

Al llarg del temps, les ciutats han anat canviant i s’han adaptat a les necessitats de cada moment. Quan aquests canvis es produeixen, és important transmetre’ls a la ciutadania, part vital de tota ciutat, i l’eina més adequada per a realitzar-ho són les campanyes de sensibilització.

Posant com a exemple canvis en el model de recollida de residus o la implantació d’una nova fracció, s’ha de comunicar la nova informació que la ciutadania ha de conèixer. Per aquest motiu, s’han de crear materials físics, com poden ser cartells, fulletons, imants, cartes, perquè els veïns i les veïnes dels municipis puguin conèixer quins són els canvis que es realitzaran.

Però, per a què aquesta informació arribi realment a les persones, ajuntaments i entitats tenen clar que és necessari el factor humà. Les campanyes de proximitat aprofiten aquest fet amb la tasca d’educadors i informadors, que aconsegueixen fer arribar la informació a la ciutadania de manera directa i molt més personal.

Així, no només es comunica el contingut, sinó que s’aconsegueix la sensibilització de les persones amb les que es parla. A més, treballar amb educadors i informadors permet una comunicació molt versàtil que ajuda a realitzar accions diferents, adaptades a les problemàtiques i als públics als que es vol arribar.

I no es pot deixar de banda la interacció que es genera amb el ciutadà, que té l’opció de donar el seu punt de vista. La comunicació bidireccional del tracte en persona facilita que el ciutadà exposi incidències, faci suggeriments i mostri les seves demandes. Gràcies a això, s’obté una informació de qualitat i molt valuosa per als ajuntaments i les empreses de servei de recollida i neteja.

És obvi que aquesta informació ha de ser filtrada i adaptada abans de ser enviada als ajuntaments i entitats interessades, però es tracta d’informació molt potent, ja que dóna pistes sobre com podria canviar o millorar el sistema de recollida, de neteja o del servei que es vulgui modificar.

Aquesta reflexió es va fer palesa durant el Fòrum Internacional de Gestió de Residus Municipals – WASTEINPROGRESS, celebrat els dies 21, 22 i 23 de febrer a la Fira de Girona. L’Ajuntament de Madrid i l’Ajuntament de Barcelona van compartir una taula rodona on van explicar les seves experiències en relació a les campanyes de sensibilització ciutadana que han realitzat al llarg de 2017, amb la col·laboració de Lavola.

Entre alguns dels aspectes que es van comentar, des de Madrid es va explicar la seva experiència amb la prova pilot de la implantació de la fracció orgànica, així com els resultats obtinguts; mentre que des de Barcelona es va destacar la diversitat d’accions en funció de les diferents problemàtiques tractades.

La taula rodona també va generar debat amb els assistents, entre els que hi havia responsables de neteja i residus de diferents ciutats i municipis. En el seu transcurs, es va remarcar la importància de les campanyes per generar vincles amb la ciutadania, els beneficis de generar diversitat d’accions segons públics objectius i es va afegir la idea de la vinculació de beneficis econòmics en les taxes municipals per augmentar els resultats de les campanyes.

D’aquesta manera, les experiències mostrades pels ajuntaments de dues grans ciutats com Barcelona i Madrid demostren que, usant informadors i educadors, juntament amb materials físics, s’aconsegueix que les campanyes de sensibilització tinguin un èxit més gran.

COMPARTEIX-HO