Més de 500 intervencions per ajudar a les llars en situació de pobresa energètica

La Diputació de Barcelona està duent a terme un programa d’auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Aquesta problemàtica afecta a quasi un 7 % de les llars a Catalunya, segons l’informe sobre la pobresa energètica de 2013.

En el marc de la primera fase d’aquest programa de la Diputació de Barcelona, Lavola ha realitzat més de 500 intervencions a les llars durant el 2017. Aquestes intervencions han consistit en una primera visita amb un tècnic social i un tècnic energètic per prendre una sèrie de dades amb l’objectiu de realitzar un anàlisi energètic de l’habitatge i col·locar un equip de registre d’energia elèctrica.

En una segona visita, s’han instal·lat kits de baix cost i s’han retirat els equips instal·lats durant la primera visita. Entre els elements inclosos als kits hi ha làmpades, regletes de tres endolls, rivets d’escuma aïllant i airejadors d’aixetes. A més, s’ha proporcionat una sèrie de consells i bones pràctiques energètiques per la reducció del consum d’energia.

A part de les visites, s’han estat identificant els tràmits a realitzar en cada cas amb les comercialitzadores i que inclouen des de l’optimització dels contractes d’energia i aigua fins a les possibles bonificacions que puguin obtenir.

Finalment es duran a terme diversos tallers grupals, d’unes 20-30 persones, on els beneficiaris podran assistir de forma voluntària i rebran formació en diversos aspectes d’energia i aigua i els tràmits que poden realitzar per optimitzar els seus subministraments.

Més enllà dels resultats estrictament econòmics o ambientals, l’experiència del programa ha permès constatar que aquest tipus d’intervencions poden ajudar a reduir sensiblement la incertesa i la pressió psicològica en la que viuen les persones energèticament vulnerables.

COMPARTEIX-HO