Anàlisi de vulnerabilitat al canvi climàtic per a municipis de Catalunya i les Illes Balears

Dins dels projectes que es realitzen en el marc de la convocatòria 2016 d’ajudes a projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic de la Fundación Biodiversidad, Lavola desenvoluparà una anàlisi de la vulnerabilitat sectorial al canvi climàtic als municipis de Catalunya i les Illes Balears.

Aquesta anàlisi ampliarà la metodologia existent per al càlcul de 18 indicadors de vulnerabilitat al canvi climàtic desenvolupats per a Catalunya en col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, als municipis de les Illes Balears. A més, es definiran 25 indicadors comuns addicionals que s’acordaran amb els principals organismes que treballen en aquest àmbit en ambdós territoris.

Dels 18 indicadors existents que s’analitzaran, 17 estan relacionats amb l’impacte de l’increment de la temperatura i 1 està relacionat amb l’impacte de la sequera. Els 25 nous indicadors a desenvolupar encara s’han de definir, tot i que és probable que la majoria estiguin relacionats amb l’impacte de la sequera amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre aquest impacte en ambdós territoris.

L’anàlisi estudiarà diferents riscos relacionats amb els impactes del canvi climàtic, així com els sectors als que pot arribar a afectar. Entre els diferents riscos trobem canvis al patró de demanda turística, als cultius, als patrons de demanda energètica, major risc d’incendi o disminució de la disponibilitat d’aigua.

Mentre que els sectors afectats són agricultura i ramaderia, biodiversitat, gestió de l’aigua, gestió forestal, indústria, serveis i comerç, mobilitat i infraestructures de transport, salut, sector energètic, turisme i urbanisme i habitatge.

Gràcies a aquest projecte, s’obtindran mapes de vulnerabilitat al canvi climàtic a nivell municipal per a Catalunya i les illes Balears, així com també es valorarà la replicabilitat de la metodologia desenvolupada en diferents territoris. Un cop fet l’anàlisi, es preveu realitzar activitats de difusió dels resultats.

Amb el suport de:

COMPARTEIX-HO