L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en el seu compromís per promoure l’economia circular, té una convocatòria per finançar projectes que ajudin a empreses i organitzacions a fer la transició cap a aquest nou model econòmic. Recentment, l’ARC ha publicat el llistat de projectes que rebran finançament. Lavola participa com a soci en dos d’ells i, a més, dóna suport a dos més.

Els dos projectes on s’actua com a soci estan relacionats amb les vinyes i la indústria de l’aigua. El primer projecte té com a objectiu tancar el cicle de la vinya in situ, reincorporant les cendres de les calderes de biomassa on es cremen les restes de poda de ceps i integrant-les al cicle de vida del conreu de la vinya.

El projecte de la indústria de l’aigua té com a objectiu promoure la simbiosi industrial entre els socis de la Catalan Water Partnership per mantenir el valor dels recursos. Com a exemples de possibles sinergies, s’analitzaran que els materials i la calor residual d’unes empreses puguin ser aprofitats per d’altres, reduint així tant l’extracció de recursos com la generació de residus no aprofitats.

Pel que fa als projectes on es dóna suport, el primer està coordinat per Xarxa Ambiental i planteja comprovar la viabilitat de la recollida d’olis vegetals domèstics, de manera que puguin tenir una nova vida. L’altre projecte és coordinat per TT Ambiental i analitzarà la viabilitat d’aprofitar els residus plàstics generats a la fi de vida útil dels contenidors de plàstic per a l’elaboració de nous productes.

Aquests nous projectes se sumen als que ja es van impulsar en la primera convocatòria dels ajuts de l’ARC i que estan en fase de finalització.