ISO 14001:2015: de l’enfocament a l’anàlisi de Cicle de Vida en les organitzacions

Article de Cristina Gazulla, responsable d’Economia Circular.

Un dels canvis que introdueix la norma internacional UNE-EN ISO 14001:2015 és el requisit que les organitzacions adoptin un enfocament de cicle de vida a l’hora d’identificar “els aspectes ambientals de les seves activitats, productes i serveis que pot controlar i d’aquells en els que pot influir” (apartat 6.1.2). Tal i com remarca la pròpia norma, això no implica necessàriament que calgui desenvolupar un estudi d’anàlisi de cicle de vida (ACV) detallat. Però sí requereix d’una reflexió acurada sobre les etapes del cicle de vida que puguin estar sota el control o influència de l’organització. Quin és l’abast d’aquesta reflexió? Quins beneficis pot aportar al sistema de gestió ambiental?

Què vol dir adoptar un enfocament de cicle de vida?

Adoptar una visió o enfocament de cicle de vida (life cycle perspective) implica que l’organització:

-Estableixi controls per assegurar-se que els requisits ambientals s’aborden en el procés de disseny i desenvolupament del producte o servei.

-Determini requisits ambientals per a la compra de productes o serveis.

-Comuniqui requisits ambientals als proveïdors i a les subcontractes; o informació rellevant al consumidor final.

D’aquesta manera coneixerà quin és el paper que juga en el cicle de vida dels productes i/o serveis relacionats amb les seves activitats, ja sigui com a fabricant responsable de la seva posada en el mercat, com a productor de matèries primeres o components, com a operador logístic o com a gestor dels residus generats i, per tant,  l’organització tindrà control i influència sobre activitats concretes relacionades amb l’adquisició de matèries primeres, el disseny, la producció, el transport, l’ús i/o el fi de vida dels productes i serveis. En aquestes activitats concretes, l’organització tindrà una oportunitat de prendre decisions que afavoreixin la minimització d’impactes negatius i en fomentin de positius.

Fins ara, moltes organitzacions s’han centrat únicament en aquella parcel·la d’activitat sobre la que tenen control directe que sovint coincideix amb el perímetre físic de les seves plantes productives. Adoptar una visió més àmplia, de cicle de vida, expandeix l’abast del sistema de gestió ambiental per a incloure aquelles activitats sobre les que es pot influir.

 

 

Per què és recomanable anar de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida?

En molts casos, adoptar un enfocament de cicle de vida ha ajudat a les organitzacions a identificar noves oportunitats, controlar millor el risc i potenciar la innovació a l’organització. També a exercir la seva influència en altres etapes del cicle de vida en redissenyar elements del producte, modificant els criteris de compra o oferint informació a altres agents de la cadena de valor. Però com poden saber les organitzacions que els seus esforços es traduiran en una millora ambiental real i que no s’estaran transferint els impactes d’un espai a un altre? Respondre aquesta pregunta requereix fer un pas més enllà, i passar de l’enfocament a l’Anàlisi de Cicle de Vida.

Per on puc començar: ACV d’organització o ACV d’un producte?

Mentre l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) habitualment es relaciona amb el càlcul de la petjada ambiental que generen els productes o serveis, en els darrers anys està guanyant protagonisme la seva aplicació a organitzacions que pot arribar a incloure la seva cartera de productes. Aquesta aplicació permet identificar quantitativament els aspectes ambientals més significatius (hotspots), fer un seguiment dels resultats ambientals al llarg del temps i estimar les conseqüències ambientals de canvis en la manera d’operar de l’organització. Per l’altra banda, l’ACV de producte o servei permet identificar els punts crítics i orientar la presa de decisions (ecodisseny, comparació d’alternatives) per a reduir-los, de manera que l’organització pot comprovar quin paper juga en el cicle de vida d’aquell producte o servei i com pot ajudar als seus clients.

A aquelles organitzacions decidides a donar un pas més enllà i passar de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida, us recomanem començar per una ACV d’organització perquè obtindreu una visió general rigorosa i sòlida de quins són els aspectes i impactes ambientals significatius en el vostre cas concret que us ajudi a implantar o reorientar el vostre sistema de gestió ambiental. Però en qualsevol cas, el més important és fer el pas perquè l’ACV, ja sigui de producte o organització, us ajudarà a millorar si s’aplica correctament. No es tracta només de recopilar dades i obtenir uns resultats, sinó de fomentar la creativitat i innovació orientades a reduir la petjada ambiental de l’organització i, per què no, arribar a generar un impacte positiu al nostre entorn.

COMPARTEIX-HO