Els beneficis de l’aplicació dels Plans de Desplaçament d’Empresa

Els Plans de Desplaçament d’Empresa són una eina per millorar la mobilitat en l’àmbit de les empreses i permet complir diverses normatives, tant a nivell de l’administració catalana com de la Regió Metropolitana de Barcelona. Cada cop més empreses i altres entitats estan començant a desenvolupar els seus propis plans.

La importància d’aquests plans està associada a diferents beneficis que aporta la seva aplicació. Entre aquests beneficis, en podem trobar relacionats amb la salut, ja que garanteix millors condicions i una reducció dels accidents, o amb el medi ambient, perquè es redueixen emissions de gasos contaminants i permet gestionar la mobilitat dels treballadors quan hi ha episodis de contaminació atmosfèrica.

També tenen beneficis econòmics, ja que s’optimitzen els costos dels desplaçaments, i a nivell de societat, perquè implica un enfortiment de la responsabilitat social corporativa de l’empresa o entitat que crea el seu pla.

D’aquesta manera, gràcies a la implementació dels Plans de Desplaçament d’Empresa, les empreses i entitats poden aportar el seu gra de sorra en la millora de la qualitat del transport i de vida pels ciutadans, alhora que contribueix a crear una societat més responsable.

Des de Lavola s’ha donat assistència tècnica i es té experiència en l’elaboració de més de 30 Plans de Desplaçament d’Empresa a organitzacions de tot tipus, sumant en total més de 15.000 treballadors.

COMPARTEIX-HO