Les infografies, una eina per millorar la comunicació de la sostenibilitat

El Port de Barcelona és la principal infraestructura de transport i serveis de Catalunya i un port de referència del Sud d’Europa i del Mediterrani, Barcelona és el primer port d’Espanya per a trànsits internacionals. En termes ambientals, el Port de Barcelona ha estat pioner impulsant actuacions per reduir l’impacte de la seva activitat i realitzant nombrosos estudis ambientals en diferents àmbits de la seva activitat portuària.

Malgrat aquest esforç, no hi havia una repercussió pública d’aquestes accions, el que suposava desaprofitar l’oportunitat comunicativa per impulsar la reputació mediambiental del Port de Barcelona.

El pla de comunicació desenvolupat per Lavola proposava l’ús d’infografies per facilitar la comprensió de les accions ambientals del Port de Barcelona

Tot i que es fan nombroses accions mediambientals al Port, mancava una política comunicativa definida de les mateixes per fer-les arribar a l’opinió pública d’una forma més efectiva, innovadora i atractiva.

Per això, Lavola va proposar l’elaboració d’un Pla de Comunicació específic de l’Estratègia de Sostenibilitat del Port i l’assessorament comunicatiu continu en matèria de sostenibilitat.

Un dels aspectes més destacables de la proposta de Lavola consistia en fer servir les infografies com a una de les peces comunicatives que millor facilitarien la comprensió dels diferents i complexos estudis i mesures ambientals del Port, especialment d’aquells àmbits que tenen més rellevància per a l’opinió pública de Barcelona.

Sota el lema “Rumb a la Sostenibilitat” es van desenvolupar una sèrie d’infografies amb un estil gràfic molt atractiu, diferencial i proper:

  • L’impacte ambiental dels creuers a Barcelona.
  • La qualitat de l’aire en el Port de Barcelona.
  • Les actuacions de millora de la qualitat de l’aire del Port de Barcelona.
  • La qualitat de l’aigua en el Port de Barcelona.

Cal destacar que les infografies permet la fàcil difusió d’aquests continguts visuals sota diferents formats, ja sigui en paper o en línia, com fulletons corporatius, memòria de sostenibilitat, notes de premsa, presentacions, web corporativa i xarxes socials, entre d’altres.

COMPARTEIX-HO