Des de principis d’aquest any, el Govern de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, participa en el projecte CircE (European regions toward Circular Economy). Aquest projecte, que durarà fins l’any 2021, està format per vuit socis de diferents països europeus i està inclòs dins del programa Interreg Europa, que ajuda a governs locals i regionals a desenvolupar millors polítiques.

L’objectiu de CircE és la promoció de l’economia circular, una estratègia econòmica que busca tancar el cicle de vida de productes, serveis, recursos i energia, mantenint el seu valor el màxim de temps possible dins l’economia. D’aquesta manera es vol aconseguir una major eficiència en el seu ús.

Però la transició a aquesta estratègia pot presentar algunes barreres que dificulten la seva aplicació. En aquest sentit, Lavola està ajudant als socis del projecte a detectar i classificar aquestes barreres per mitjà d’un formulari que han de respondre.

Les dades obtingudes en aquest formulari s’analitzaran i permetran als socis extreure conclusions per a desenvolupar instruments polítics que facilitin la implementació de l’economia circular en els diferents sectors econòmics on actua el projecte CircE. L’objectiu final és contribuir a generar un futur on millori l’eficiència en l’ús dels recursos, siguin materials o energètics.