Recentment, la Diputació de Barcelona ha començat a realitzar el seu Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) per millorar els desplaçaments laborals. Aquest pla s’ha de dur a terme en tots els centres i empreses que generin més de 5.000 viatges al dia, tal i com està fixat al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, dins del programa Horitzó 2020.

Els Plans de Desplaçament d’Empresa són l’eina que permet la millora de la mobilitat en l’àmbit de les empreses i tenen l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, de manera que es redueixi la petjada de carboni, mesura indispensable per lluitar contra el canvi climàtic.

Les entitats que han de realitzar els PDE són els establiments, oficines, centres de salut, centres educatius i complexes de treball que superin una determinada superfície (per exemple, més de 5.000 m2 de superfície de venda per a establiments comercials) o un determinat nombre de persones (per exemple, un aforament superior a 2.000 persones en instal·lacions lúdiques, esportives o culturals).

Entre les entitats a les que s’està donant suport tècnic per a la realització dels PDE, hi ha administracions com la pròpia Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, així com diverses organitzacions privades.