Avaluació de la sostenibilitat dels sistemes de mobilitat actual

Amb els anys, la sostenibilitat del plantejament dels sistemes de mobilitat actuals s’ha començat a qüestionar. L’impacte ambiental que se’n deriva esdevé un element d’importància creixent, tenint en compte els efectes nocius que provoca en la qualitat de l’aire i les implicacions que aquest fet té sobre la salut.

Lavola participa en l’avaluació ambiental dels dos documents més rellevants de planificació de la mobilitat: el Pla de Mobilitat Específic del Vallès i el Pla Director Urbanístic de les Infraestructures de la Ròtula Martorell – Abrera. Es posarà especial focus en la variable ambiental, que esdevindrà un element clau per assolir un model de mobilitat més sostenible i saludable.

Durant l’avaluació es col·laborarà de forma directa amb els equips redactors, avaluant els impactes derivats de les propostes que es facin en aquests plans i proposant mesures per a incrementar  l’eficiència i modificar el rumb dels sistemes de mobilitat actuals.

COMPARTEIX-HO