‘El potencial d’estalvi energètic mitjà de les empreses auditades és del 20%’

Entrevista a Berta Riba

Berta Riba és la responsable d’Energia de Lavola. Especialitzada en auditories energètiques, Riba parla de la importància d’aquesta pràctica dins del món empresarial.

 

Què és una auditoria energètica?

És una anàlisi energètica puntual i en detall d’una instal·lació per conèixer quins són els seus consums i identificar com es distribueixen en les seves instal·lacions. Amb l’auditoria es detecten i es proposen recomanacions de millora energètica que s’avaluen tècnica i econòmicament amb l’objectiu d’estalviar energia i, en definitiva, reduir els costos d’explotació de l’empresa.

 

Quin és el procediment que se segueix?

Hi ha una fase prèvia en la que es realitza la recopil·lació de la informació relativa al consum energètic i instal·lacions. Un cop tenim aquestes dades ja podem fer la visita tècnica, que la seva durada i complexitat variarà en funció de la tipologia i dimensions de les instal·lacions. Durant la visita utilitzem el laboratori energètic mòbil de Lavola per prendre mesures d’aquells punts interessants a analitzar. Al despatx, s’analitzen els resultats i s’elabora un informe que recull propostes de millora energètica basades en l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables. Finalment, l’informe es presenta a l’empresa.

 

Quin és el retorn econòmic de l’empresa després de l’auditoria?

Un cop presentada, els resultats estan en mans de l’empresa. Si mirem les últimes auditories realitzades, el potencial d’estalvi energètic mig detectat és del 20%, amb el que es cobreix de sobres el cost de l’auditoria. Però el retorn dependrà del calendari que estableixi cada empresa per implantar les recomanacions proposades. Per exemple, el sector industrial sol ser un sector molt actiu en la implantació de les mesures i normalment incorpora de forma ràpida les propostes amb períodes de retorn baixos, fins a dos anys. Les que tenen períodes de retorn més llargs es solen planificar a mig termini.

 

La tendència de les empreses a l’hora de fer auditories energètiques va a l’alça?

En els darrers temps no havia set un dels productes més sol·licitats, però en l’últim any, arrel del Reial Decret 56/2016, hi ha hagut una gran increment de la demanda. Aquesta normativa obliga a grans empreses a fer auditories cada 4 anys, pel que serà un aspecte recurrent.

 

Com a experta, per què recomanaria a una empresa fer una auditoria energètica?

Per poder conèixer el balanç energètic de l’empresa i detectar els punts crítics i aspectes a millorar. Perquè sempre es pot millorar alguna cosa i qualsevol actuació proposada té un retorn econòmic. A més, la visió d’un expert energètic extern, crec que és important.

 

Què és la pobresa energètica?

La pobresa energètica és un tipus de pobresa que fa anys que existeix, però arrel de la crisi econòmica  i l’increment del preu de l’energia, en els últims temps s’ha agreujat la situació i ha agafat més ressò. En aquests moments estem treballant amb molts ajuntaments per mirar de combatre-la. Ara, no existeix una definició consensuada del que és la pobresa energètica, però per mi, tal i com apunta la Llei 24/2015, és la dificultat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada pel confort i la salubritat i per fer front al pagament de factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua.

 

Per tant, a banda del món empresarial, també fan auditories energètiques a les llars. 

Si, tot i que la magnitud i l’abast d’una i l’altra no té res a veure. Quan una administració pública ens demana auditar una llar en situació de pobresa energètica, el que fem és una visita per veure quins són els seus hàbits de consum, els proposem pautes de millora i analitzem la seva factura. Sobre aquest punt, estem detectant un potencial d’estalvi molt important, ja que hi ha molta gent que no té la millor tarifa. Durant les visites també es detecten intervencions més àmplies, en molts casos relacionades amb els elements constructius de l’habitatge.

COMPARTEIX-HO