Pas endavant del CosmoCaixa cap a la sostenibilitat

Destacat pas endavant del CosmoCaixa cap a la sostenibilitat. I és que el museu de la ciència de l’Obra Social ‘La Caixa’, que fins ara disposava de la certificació del seu sistema de gestió ambiental d’acord amb la ISO 140001 i el Reglament EMAS, va tancar el 2016 certificant el seu Sistema de Gestió de l’Energia d’acord amb la norma ISO 50.001.

La implantació d’aquesta norma al popular museu de Barcelona, suposa una millora contínua en l’àmbit energètic i l’optimització de recursos del museu, amb la conseqüent reducció de costos.

Aquesta decisió, a la vegada permetrà que l’equipament pugui reinvertir en la millora energètica de les instal·lacions per esdevenir dia rere dia un museu més eficient.

Per seguir treballant a favor de la sostenibilitat, el museu s’està plantejant dur a terme actuacions de millora del control operacional, la instal·lació de LEDS i la substitució dels equips de bomba de calor per altres més eficients, entre d’altres.

COMPARTEIX-HO