La sostenibilitat, protagonista en la revisió del Pla de Ports de Catalunya

Paral·lelament a la tramitació de la Llei de Ports, actualment en tràmit parlamentari, i en la línea de les directrius marcades per aquesta, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat la redacció del nou Pla de Ports de Catalunya 2016-2030, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) i Ports de la Generalitat (PG).

Amb la redacció del nou Pla es pretén ordenar el litoral català dins del marc de les directrius d’ordenació territorial amb l’objectiu d’establir criteris per a la utilització portuària adequada i racional de la costa catalana, posant especial atenció a la conservació del litoral i la correcta gestió del medi ambient.

L’anterior Pla de Ports, vigent durant el període 2007-2015, tenia com a principal objectiu satisfer la demanda de nous amarradors esportius, tot adaptant-se als elements de planejament en l’àmbit costaner aprovats els darrers anys i potenciant la seva activitat amb criteris sostenibles i de reequilibri territorial.

COMPARTEIX-HO