Buenos Aires engega un pla integral de residus

La Província de Buenos Aires ha posat en marxa un Pla Estratègic Provincial de la Gestió Integral dels Residus Sòlids Urbans (RSU), un instrument que permetrà establir un sistema per millorar substancialment la gestió dels residus des del punt de vista ambiental, econòmic i social.

Per aconseguir-ho, el Pla es basa en una gestió integral i sostenible dels RSU: la reducció, el reciclat, el compostatge, la construcció de farciments sanitaris com a centres de disposició final ambientalment adequats i socialment acceptables, i el tancament d’abocadors a cel obert.

L’enfocament regional i de plantejament estratègic permetrà establir prioritats i fites, i implementar els mecanismes que garanteixin el seu cost-efectivitat i sostenibilitat en el temps, amb un abast temporal de 20 anys.

COMPARTEIX-HO