Com afectarà el canvi climàtic als municipis catalans?

Saber quins seran els efectes de l’augment de la temperatura a Catalunya en els propers anys ja és possible. L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha realitzat un estudi que relaciona els riscos associats a diversos impactes climàtics en 11 àmbits que podrien veure’s afectats.

Així, l’estudi determina, per exemple, que els municipis més vulnerables al risc d’increment de les necessitats de reg se situen principalment a la Plana de Lleida i al litoral de Tarragona. En canvi, serà a tot el litoral i les planes de l’Empordà on es podran donar més casos de canvis en els cultius degut a l’increment de la temperatura. Tanmateix, l’estudi conclou que la vulnerabilitat dels municipis de Catalunya a la disminució de la disponibilitat d’aigua és baixa.

Les dades necessàries per al càlcul dels indicadors s’han obtingut de fons públiques i s’han treballat en un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). L’objectiu principal de l’informe és facilitar la redacció dels Plans Locals d’Adaptació al canvi climàtic que han de dur a terme els ajuntaments.

COMPARTEIX-HO