El sector cafeter de Colòmbia redueix emissions per fer front al canvi climàtic

La Federació Nacional de Cafeters de Colòmbia lidera, amb el suport del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD), una iniciativa per a l’elaboració d’una Acció Nacionalment Adequada de Mitigació (NAMA) per al cafè de Colòmbia.

Les NAMA són accions voluntàries adoptades pels països en desenvolupament per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivells inferiors als de “business as usual” (BAU). Generalment donen suport i estan alineades amb les polítiques nacionals de desenvolupament sostenible i les estratègies de desenvolupament baixes en emissions, com és el cas de l’Estratègia Colombiana de Desenvolupament Baix en Carboni.

La NAMA Cafè de Colòmbia permetrà desenvolupar iniciatives i accions per a la reducció de les emissions causants del canvi climàtic a més de mig milió de finques cafeteres existents al país i en àmbits com ara l’ús racional dels fertilitzants, el foment de sistemes agroforestals, la postcollita i benefici, i el sanejament bàsic en les finques. A més, la NAMA inclourà l’estratègia de finançament de les accions proposades i un sistema de mesurament, informe i verificació (MRV) dels objectius establerts. També es preveu que la NAMA doni lloc a nombrosos cobeneficis ambientals i socials, especialment per als petits caficultors colombians.

COMPARTEIX-HO