Barcelona vol caminar decididament cap a la sobirania energètica, una iniciativa pública nascuda de la voluntat de combatre la pobresa energètica a través de la promoció i l’increment de l’autogeneració i l’autoconsum d’energia renovable.

Amb la transició cap a la sobirania energètica la ciutadania passa a situar-se al centre de la política energètica i l’energia esdevé una qüestió estructural a l’Ajuntament, situant els temes energètics en una posició central i estratègica. Per aconseguir-ho es crearà una comercialitzadora pública que realitzarà diverses funcions relacionades amb l’anàlisi dels hàbits de consum, el foment de bones pràctiques per incrementar l’estalvi energètic, l’impuls de la generació d’energia renovable i local, la gestió de la producció d’energia i la difusió de missatges i conceptes per incrementar la cultura energètica de la ciutadania.

Per conèixer amb més profunditat els hàbits i percepcions dels ciutadans de Barcelona respecte l’energia i assegurar l’èxit de la transició, s’ha iniciat un estudi de mercat que consta d’una primera part, qualitativa, en què s’han realitzat entrevistes etnogràfiques i una segona part, quantitativa, en la qual s’enquestarà a 600 persones. En aquesta etapa, i d’altres, del procés,  l’Ajuntament compta amb l’acompanyament de Lavola.