De residus a energia: la valorització dels residus domèstics al Maresme

Des de la seva posada en marxa fa més de 30 anys, el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és capdavanter en la gestió dels residus sòlids municipals. A partir de la seva activitat, s’aconsegueix recuperar recursos en forma de materials reciclables i energia verda.

Al seu torn, és una instal·lació amb una clara voluntat educativa. El centre, pioner en la incorporació d’espais d’aprenentatge, realitza visites i tallers per a tots els públics. La gran varietat de recursos (que van des d’un cinema 4D a una aula ambiental) permeten a tots els visitants gaudir del recorregut i prendre consciencia de la importància d’una correcta gestió dels residus.

Des del 2012, Lavola coordina les activitats educatives de la planta, tot dissenyant i  dinamitzant les visites guiades i les activitats educatives del centre. Complementàriament, dóna suport en la creació dels recursos didàctics i en la promoció del programa.

COMPARTEIX-HO