La transició cap a l’economia circular implica que el valor dels productes, materials i recursos, com l’energia, es mantinguin en el cicle econòmic durant el màxim temps possible. Per tant, es basa en afavorir el tancament de cicles reduint al mínim l’extracció de matèria primera i la generació de residus. Per aconseguir-ho, cal adoptar una visió integrada que eviti transferir impactes d’una etapa del cicle de vida a una altra i, en aquest punt, la metodologia de l’anàlisi de cicle de vida es fa imprescindible.

Lavola ha programat la primera edició a l’Estat espanyol de cursos d’implementació pràctica d’economia circular i anàlisi del cicle de vida. La formació està centrada en l’ús del software SimaPro, l’eina professional d’avaluació ambiental que permet modelar i analitzar el cicle de vida d’un producte o servei de manera sistemàtica i transparent, seguint les recomanacions de la sèrie de normes ISO 14040.

Els participants coneixeran les bases per utilitzar l’anàlisi de cicle de vida i el software SimaPro en el càlcul de mètriques per guiar i quantificar els beneficis ambientals derivats de l’aplicació de l’economia circular, incloent tant els cicles biològics com tecnològics.

Les properes formacions tindran lloc a Madrid el 21,22 i 23 de setembre, a Barcelona el 23, 24 i 25 de novembre i a Bogotà el 3, 4 i 5 d’octubre.