Cap a un planejament urbanístic sostenible

Ja fa uns mesos que la revifada del sector immobiliari comença a fer ressò als mitjans de comunicació i són molts els titulars que transmeten un canvi de tendència en aquest sentit. En el planejament urbanístic també es comença a evidenciar i, a més, amb un canvi d’escenari socio-econòmic que ha portat a replantejar la manera de “fer urbanisme” i a planificar el territori des d’una òptica que posa el focus en les persones i en millorar la seva qualitat de vida.

Així, en tot aquest procés d’evolució i aprenentatge, la tasca de reforçar el vector de la sostenibilitat i la visió de planificar ciutats saludables pren cada cop més pes, al igual que la cultura de la participació ciutadana. En aquest sentit, els planejaments s’han d’adaptar a aquest canvi de paradigma.

Manlleu, Blanes, Viladrau i Deltebre són alguns dels municipis que darrerament han posat en marxa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en els que Lavola hi participa de manera integral, tot potenciant els valors de cadascun dels territoris i treballant conjuntament amb els equips redactors per un planejament més sostenible. L’assessorament expert en totes les fases de la tramitació des de les diferents vessants ambiental, social, de mobilitat, participació, canvi climàtic i construcció sostenible permet una major permeabilitat entre els equips encarregats dels diferents estudis sectorials i una major coherència i sinergia entre els diferents documents que conformen el Pla, tot millorant la qualitat dels mateixos.

COMPARTEIX-HO