En un mercat dinàmic i en estat permanent de canvi com l’actual, la competitivitat de les empreses, independentment de la seva mida, depèn en gran mesura de la seva capacitat d’innovar.

A Lavola, la innovació s’entén com la cerca de l’evolució constant, per això, a part d’invertir en la generació de noves idees, porta aquests nous projectes al mercat, incorporant al seu portfoli productes innovadors que aporten valor als clients.

Un dels exemples és Clean CO2, la marca de gestió i compensació de carboni de Lavola que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a través del suport a projectes verificats d’energies renovables i de conservació de recursos.

La gestió del carboni aporta un valor immediat als negocis, permetent-los diferenciar-se dels competidors, oferir més valor als seus clients i inversors, i preparar-se per a futurs requeriments legals i reptes comercials.

D’altra banda, G4 Template és una innovadora aplicació online per elaborar, dissenyar i compartir fàcilment informes de sostenibilitat, reduint costos i estalviant temps.

L’eina està basada en la guia G4 de GRI, l’estàndard de referència per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, i conté les instruccions per elaborar els continguts de l’informe i acomplir els requeriments.

Els 35 anys d’experiència de Lavola no només l’han permès desenvolupar productes i serveis innovadors, també una manera única de treballar la sostenibilitat: acompanyant els clients en el seu camí cap al desenvolupament sostenible de forma integral i compartida, a través de la  cosostenibilitat. Aquesta fórmula innovadora permet crear valor per als clients que, alhora, l’estenen a tota la seva cadena de valor.

La seva estreta relació amb la innovació ha portat a Lavola a rebre el segell de PIME Innovadora que atorga la Direcció General d’Innovació i Competitivitat del Ministeri d’Economia i Competitivitat. Un reconeixement concebut per posar en valor les pimes que aposten clarament per la innovació i per afavorir-ne la seva identificació.