Lavola ha programat per aquest 2016 una sèrie de propostes formatives en anàlisi del cicle de vida mitjançat l’ús del software SimaPro i de la base de dades Ecoinvent 3.

Els cursos programats tenen com a objectiu transmetre els conceptes bàsics de l’anàlisi del cicle de vida i el seu potencial com a eina d’avaluació ambiental de productes o serveis, ecodisseny i innovació de processos, desenvolupament de declaracions ambientals (ecoetiquetes), petjada de carboni i petjada hídrica.

Els alumnes que assisteixin als cursos assoliran els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar el software SimaPro, que permet modelar i analitzar el cicle de vida d’un producte o servei de forma sistemàtica i transparent, seguint les recomanacions de la sèrie ISO 14040.

Lavola és la distribuïdora oficial de SimaProa l’Estat espanyol, un producte de Pré Consultants, i porta a terme formacions diverses en l’àmbit de l’anàlisi de cicle de vida al llarg de tot l’any.

 

Calendari de cursos 2016

Curso práctico  Análisis del ciclo de vida mediante SimaPro: declaraciones ambientales de producto, ecodiseño y huella de carbono/hídrica – ejemplos prácticos.

Madrid, del 3 al 5 de febrer

Barcelona, del 2 al 4 de març

Bogotà, del 20 al 22 d’abril

Madrid, del 21 al 23 de setembre

Barcelona, del 26 al 28 d’octubre