Lavola ha organitzat el workshop “Compartim experiències: bones pràctiques en RSC” amb l’objectiu d’obrir un canal de participació perquè les empreses interaccionin, debatin i aprofundeixin sobre les bones pràctiques de responsabilitat social corporativa (RSC) que estan implantant i que suposin un canvi significatiu o aportin un valor destacable en els àmbits ambiental, econòmic, social i de comunicació de l’RSC.

Durant el transcurs de la jornada, els assistents han exposat bones pràctiques vinculades a tres eixos temàtics: l’organització interna, com posar en valor la RSC pels treballadors, i com gestionar i mesurar els impactes de les accions impulsades. La majoria de bones pràctiques exposades han destacat la formació i la comunicació interna com a factors d’èxit per implicar a treballadors. També s’han compartit bones pràctiques que impliquen a clients, proveïdors i a la comunitat local. Totes les empreses participants han coincidit en la importància de definir una estratègia com a factor clau per avançar en la integració i sistematització de l’RSC.

La jornada, celebrada a l’oficina de Lavola a Barcelona, ha reunit més de 20 persones d’empreses de diferents sectors d’activitat (farmacèutic, sanitari, distribució, alimentació i begudes, abastament d’aigua,etc.) i amb diferents perfils professionals, que han volgut compartir les bones pràctiques en RSC.