Lavola ha organitzat la Jornada Tècnica Noves Tendències en la Gestió Municipal Sostenible amb l’objectiu d’oferir una visió global del sector i presentar els reptes de futur en matèria d’energia, sostenibilitat i medi ambient

Durant el transcurs de la jornada, els ponents han fet èmfasi en la necessitat d’incorporar noves tecnologies creades els últims anys per tal d’optimitzar el control de les campanyes i implicar a la ciutadania a través d’una comunicació més directa i propera. També s’ha expressat la necessitat d’augmentar la inversió en aquest tipus de campanyes, però matisant que no sempre un increment en la inversió aporta millors resultats.

El canvi de model urbanístic a les ciutats també ha estat un dels temes més rellevants de la trobada. De la mà del Daniel Satué s’ha presentat el projecte guanyador (participat per Lavola) del concurs “Illa eficient”, on es posa de manifest que un planejament urbanístic modern i eficient és perfectament compatible amb el respecte al medi ambient.

La jornada, celebrada al Museu del Ter, ha reunit més de 40 persones entre tècnics municipals i experts de diferents àrees, que han participat en un debat final per comentar diferents temes tractats.

Descarrega les presentacions de la jornada.