Lavola presenta dos projectes d’èxit a Bordeus en el marc del congrés internacional de referència en l’anàlisi del cicle de vida.

El congrés internacional Life Cycle Management (LCM) té com a objectiu presentar aplicacions pràctiques i innovadores per reduir l’impacte ambiental dels sistemes de producció i consum actuals centrant-se en conceptes com l’anàlisi del cicle de vida o l’economia circular, i les oportunitats de negoci generades. L’edició d’enguany ha reunit més de 700 participants de l’àmbit científic, industrial, ONG i organismes públics.

En aquest marc, Lavola ha presentat, en forma de  pòsters, el resultat de dos projectes d’èxit sobre l’aplicació de la metodologia de l’anàlisi del cicle de vida de productes de dos sectors ben diferenciats (sector postal i sector vitivinícola).

El pòster titulat “BUSINESS VALUE CREATION IN THE POSTAL SERVICE SECTOR: A PRACTICAL CASE OF SUCCESSFUL LCM”, resumeix el projecte dut a terme per Lavola per a CORREOS per qui s’ha desenvolupament una eina de càlcul de la petjada de carboni i altres impactes ambientals dels enviament i la possibilitat de compensar les emissions de gasos efecte hivernacle d’aquests serveis.

El pòster titulat “THE CATALAN WINE CLUSTER COLLABORATIVE INITIATIVE: A ROBUST AND HARMONIZED LCA TOOL FOR WINE PRODUCTS“, resumeix el projecte impulsat de forma col·laborativa per INNOVI, el Clúster Vitivinícola Català, i 13 cellers socis. En el marc d’aquest projecte es van crear les “Regles de Categoria de Producte” per al càlcul i la comunicació dels impactes ambientals dels vins escumosos i es va desenvolupar  l’eina de càlcul de la petjada de carboni de productes vitivinícoles:  CLEANCO2-WINES.

En la cloenda del congrés s’ha deixat ben palesa la relació entre la gestió del cicle de vida i el concepte d’economia circular, ressaltant la importància de la gestió del cicle de vida de tot producte,  servei o sistema com a eix motor per a impulsar l’economia circular.