Balears aprova un pla d’ordenació territorial de les energies renovables

El Consell de Govern de les Illes Balears ha aprovat definitivament la Modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears relativa a l’ordenació territorial de les energies renovables, per incorporar-hi l’ordenació territorial de les energies renovables eòlica i fotovoltaica.

La Direcció General d’Indústria i Energia de la Conselleria d’Economia i Competitivitat ha impulsat aquest procés, amb la col·laboració de Lavola, que ha culminat amb l’aprovació del Decret 33/2015 d’aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

La nova planificació estableix les normes d’instal·lació d’energies renovables en funció de les seves característiques perquè cada instal·lació es desenvolupi sense afectar el territori  i el paisatge. Inclou un mapa normatiu d’aptitud territorial per acollir instal·lacions d’energies renovables que delimita zones d’exclusió i zones d’aptitud baixa, mitjana o alta, en funció de les limitacions ambientals existents.

Lavola ha aportat l’expertesa en l’anàlisi i la planificació ambiental i territorial mitjançant la utilització de Sistemes d’Informació Geogràfica, que ha permès identificar les àrees òptimes per a la instal·lació  així com l’elaboració d’una normativa senzilla sobre la preservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics de les Illes.

L’objectiu últim d’aquesta nova planificació és incrementar la producció d’energia elèctrica procedent de fonts renovables a les Illes Balears per complir les previsions autonòmiques, estatals i europees pel que fa a energies renovables i de reducció d’emissions de CO2 i contribuir així a la mitigació del canvi climàtic.

COMPARTEIX-HO