Ferrer posa en marxa l’estratègia de sostenibilitat

El passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, la farmacèutica Ferrer va donar a conèixer internament l’estratègia de sostenibilitat de la companyia. És una estratègia a llarg termini que busca la implicació de tots els departaments per tal de millorar comportaments i incidir en la gestió sostenible dels recursos naturals i la minimització de la petjada ecològica en les diferents etapes del cicle de vida.

La campanya de comunicació interna es caracteritza per tenir un fort component d’storytelling i tots els elements s’identifiquen sota una marca i lema per sumar forces per a un món sostenibile.

Els elements comunicatius que s’han creat, conjuntament amb Lavola, són un conte que presenta la història, un vídeo que narra  l’estratègia de sostenibilitat  de forma molt visual, i un document de síntesi que fa èmfasi en els punts més importants de l’estratègia. Per donar continuïtat a l’estratèiga, es preveuen accions de formació i comunicació interna relacionades amb els diferents moments de l’any i àmbits de l’estratègia.

COMPARTEIX-HO