Sostenibilitat corporativa

La innovació al servei dels informes de sostenibilitat

G4 Template, una solució per elaborar i publicar informes de sostenibilitat online segons la Guia G4 del GRI

Sostenibilitat corporativa


Casos d'èxit

Lavola

La memòria de sostenibilitat de Lavola de l'any 2015 presenta els principals impactes de l'empresa en matèria de sostenibilitat. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Grupo Leche Pascual

Definició de l'estratègia ambiental de la fàbrica de Gurb del Grupo Leche Pascual durant el període 2012-2015, amb les actuacions proposades agrupades per línies estratègiques. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

La Farga Group

Per cinquè any consecutiu, La Farga Group elabora i publica una memòria de sostenibilitat per donar a conèixer als grups d’interès el seu progrés social, ambiental i econòmic. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Abacus Cooperativa

Abacus Cooperativa publica la seva memòria de sostenibilitat en format web per informar de les principals activitats i fets de l’any. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Casa Tarradellas

Casa Tarradellas és usuària del servei lv-legislació per les normatives ambientals, de seguretat industrial i de riscos laborals que apliquen a les activitats, productes i serveis. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Aparcaments SABA

SABA utilitza el servei lv-legislació per a la gestió de les normatives ambientals, de seguretat industrial i de prevenció de riscos laborals. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès utilitza el servei lv-legislació per a la gestió de les normatives ambientals, de seguretat industrial i de riscos laborals. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Banc Sabadell

Banc Sabadell disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat segons la Norma ISO 14001 a tots els seus edificis corporatius. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Consorci Hospitalari de Vic

Assessorament en la implantació de l'estratègia de responsabilitat social del consorci. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo