Residus

Residus

Casos d'èxit

Diputació de Barcelona

Assistència tècnica als cercles de comparació intermunicipal de gestió i tractament de residus dels serveis municipals en 30 municipis de la província de Barcelona. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Granollers

Assistència tècnica durant el procediment de licitació del nou servei de recollida de residus i neteja viària. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Barcelona

Pla d’educació per a la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la ciutat de Barcelona. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Govern de Buenos Aires

Redacció del Pla Director de Gestió de Residus Municipals per a un horitzó temporal de deu anys: de 2012 a 2022. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo