Canvi climàtic i gestió de CO2

Canvi climàtic i gestió de CO2


Casos d'èxit

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratèg... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic.  L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), ela... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratèg... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Palma de Mallorca

Assistència tècnica a l’Ajuntament de Palma de Mallorca en l'elaboració de la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic. Veure el cas d'èxit

Àrea Metropolitana de Barcelona

Assistència en la preparació de 3 propostes de projectes de reducció d’emissions en l’àmbit de la gestió i tractament dels residus i aigües residuals per a la convocatòria Proyectos Clima. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

ETI Aluminyum

Avaluació del potencial de crèdits de carboni de l’empresa Eti Alumiyium, finançat a través del Programa d’energia sostenible a Turquia i a la regió del Caucas. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Govern d’Andorra

Assistència tècnica i legal per a l’elaboració de l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del Principat d’Andorra per als anys 1990-2011 segons la metodologia IPCC. Veure el cas d'èxit

CaixaBank

Com a signant del Carbon Disclosure Project (CDP), CaixaBank reporta als inversors els resultats de l’estratègia i gestió per a minimitzar els efectes del canvi climàtic. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Grupo Correos

La lluita contra el canvi climàtic és un dels eixos clau de la política d’excel·lència i sostenibilitat de Correos, i inclou la identificació, avaluació i gestió de la petjada de carboni. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Mango

Des de l’any 2009 Mango compensa una part de la seva petjada de carboni. Aquesta acció forma part de la... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo