Tens algun dubte o en vols saber més? Contacta amb nosaltres Montse Masanas Responsable de Residus
Telèfon de contacte: 93 851 50 55
Cerrar formulario
93 851 50 55
Deixa'ns les teves dades:
Cargando nuevas noticias
Tots els camps són obligatoris.
Email incorrecte
S’ha produït un error de conexió. Si us plau, intenta-ho més tard o truca’ns al 938 515 055.
El missatge s’ha enviat correctament
1
Millora dels índex de recollida selectiva Un sistema de recollida adequat i disposar d'eines per a fomentar la corresponsabilitat ciutadana permeten incrementar els índex de recollida selectiva
2
Sostenibilitat econòmica Optimització dels costos associats a la prestació dels serveis de recolida de residus i neteja viària
3
Satisfacció dels usuaris Som experts en comunicació en l'àmbit dels residus i disposem de tecnologia per fomentar la consulta i participació ciutadana en la millora de serveis

Oferim diversos serveis en l’àmbit dels residus centrats en l’optimització de la gestió i la viabilitat econòmica


La creixent generació de residus i el progressiu esgotament de recursos no són sostenibles al llarg del temps. Cal definir estratègies de prevenció i aplicar models de gestió que posin en valor els materials, optimitzin els recursos econòmics destinats als serveis de recollida i que es fonamentin en la corresponsabilització de la ciutadania.

Plans de gestió de residus

Definició d’estratègies i eines per millorar el tractament i la gestió dels residus d’acord amb la legislació nacional i les millors pràctiques internacionals, tenint en compte les necessitats i expectatives dels actors clau.

Disseny i redacció de plecs de recollida, deixalleria i neteja viària

Anàlisi de necessitats, càlcul i disseny tècnic i cartogràfic de nous serveis, adaptant-los al territori i a les necessitats de la població i tenint en compte la millora ambiental i l’eficiència. Anàlisi de serveis ja existents i propostes de redimensionament per tal d’optimitzar-los. Suport en la valoració d’ofertes.

Estudis d’optimització i alternatives de servei

Identificació i valoració de millores dels serveis municipals: anàlisi dels indicadors de servei actual, definició i avaluació d’alternatives i proposta de redisseny amb dimensionat tècnic i econòmic. Projectes de millora de la recollida de la fracció orgànica.

Corresponsabilització ciutadana per millorar la recollida selectiva

Servei basat en tecnologia mòbil per comunicar-se amb la ciutadania i implantar sistemes de pagament per generació.

Estratègia i projectes de prevenció de residus

Plans estratègics, disseny, implementació i seguiment de campanyes i actuacions per a la prevenció de residus: diagnosi, objectius, definició i valoració econòmica i ambiental d’actuacions de prevenció. Sistema d’indicadors de resultat i seguiment.

Suport en la implantació de serveis

Campanya d’implantació, valoració i adequació del servei a nivell tècnic. Disseny de l’estratègia comunicativa del nou servei. Programes educatius i capacitació per a diferents perfils.

Auditories i millora contínua

Avaluació i seguiment de compliment dels serveis. Verificació del compliment d’ordenances. Aplicació de mecanismes d’inspecció i control a nivell tècnic i a nivell econòmic.

Optimització i viabilitat econòmica de la gestió dels residus.
Prevenció i gestió de residus

Destinataris dels serveis


  • Ajuntaments.
  • Consorcis i administracions responsables de la recollida i gestió dels residus municipals.
  • Empreses concessionàries dels serveis de neteja i recollida de residus.

Més informació


Per què Lavola?

  • Gràcies a la pluridisciplinarietat de l’equip de Lavola, podem oferir des del suport tècnic fins a la difusió i comunicació per tal d’assolir uns bons resultats.
  • Comptem amb expertesa en plans de gestió de residus municipals i en plans directors de residus, així com en auditories de control i inspecció dels serveis per a treballar en la millora contínua.

Serveis relacionats


Descripció

Oferim diversos serveis en l’àmbit dels residus centrats en l’optimització de la gestió i la viabilitat econòmica


La creixent generació de residus i el progressiu esgotament de recursos no són sostenibles al llarg del temps. Cal definir estratègies de prevenció i aplicar models de gestió que posin en valor els materials, optimitzin els recursos econòmics destinats als serveis de recollida i que es fonamentin en la corresponsabilització de la ciutadania.

Plans de gestió de residus

Definició d’estratègies i eines per millorar el tractament i la gestió dels residus d’acord amb la legislació nacional i les millors pràctiques internacionals, tenint en compte les necessitats i expectatives dels actors clau.

Disseny i redacció de plecs de recollida, deixalleria i neteja viària

Anàlisi de necessitats, càlcul i disseny tècnic i cartogràfic de nous serveis, adaptant-los al territori i a les necessitats de la població i tenint en compte la millora ambiental i l’eficiència. Anàlisi de serveis ja existents i propostes de redimensionament per tal d’optimitzar-los. Suport en la valoració d’ofertes.

Estudis d’optimització i alternatives de servei

Identificació i valoració de millores dels serveis municipals: anàlisi dels indicadors de servei actual, definició i avaluació d’alternatives i proposta de redisseny amb dimensionat tècnic i econòmic. Projectes de millora de la recollida de la fracció orgànica.

Corresponsabilització ciutadana per millorar la recollida selectiva

Servei basat en tecnologia mòbil per comunicar-se amb la ciutadania i implantar sistemes de pagament per generació.

Estratègia i projectes de prevenció de residus

Plans estratègics, disseny, implementació i seguiment de campanyes i actuacions per a la prevenció de residus: diagnosi, objectius, definició i valoració econòmica i ambiental d’actuacions de prevenció. Sistema d’indicadors de resultat i seguiment.

Suport en la implantació de serveis

Campanya d’implantació, valoració i adequació del servei a nivell tècnic. Disseny de l’estratègia comunicativa del nou servei. Programes educatius i capacitació per a diferents perfils.

Auditories i millora contínua

Avaluació i seguiment de compliment dels serveis. Verificació del compliment d’ordenances. Aplicació de mecanismes d’inspecció i control a nivell tècnic i a nivell econòmic.

Optimització i viabilitat econòmica de la gestió dels residus.
Prevenció i gestió de residus

Destinataris dels serveis


  • Ajuntaments.
  • Consorcis i administracions responsables de la recollida i gestió dels residus municipals.
  • Empreses concessionàries dels serveis de neteja i recollida de residus.

Més informació


Per què Lavola?

  • Gràcies a la pluridisciplinarietat de l’equip de Lavola, podem oferir des del suport tècnic fins a la difusió i comunicació per tal d’assolir uns bons resultats.
  • Comptem amb expertesa en plans de gestió de residus municipals i en plans directors de residus, així com en auditories de control i inspecció dels serveis per a treballar en la millora contínua.

Serveis relacionats


Casos d'èxit

Diputació de Barcelona

Assistència tècnica als cercles de comparació intermunicipal de gestió i tractament de residus dels serveis municipals en 30 municipis de la província de Barcelona. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Granollers

Assistència tècnica durant el procediment de licitació del nou servei de recollida de residus i neteja viària. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Barcelona

Pla d’educació per a la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la ciutat de Barcelona. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Govern de Buenos Aires

Redacció del Pla Director de Gestió de Residus Municipals per a un horitzó temporal de deu anys: de 2012 a 2022. Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Casos d'èxit

Texto alternativo

Diputació de Barcelona

Assistència tècnica als cercles de comparació intermunicipal de gestió i tractament de residus dels serveis municipals en 30 municipis de la província de Barcelona.
Texto alternativo

Ajuntament de Granollers

Assistència tècnica durant el procediment de licitació del nou servei de recollida de residus i neteja viària.
Texto alternativo

Ajuntament de Barcelona

Pla d’educació per a la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a la ciutat de Barcelona.
Texto alternativo

Govern de Buenos Aires

Redacció del Pla Director de Gestió de Residus Municipals per a un horitzó temporal de deu anys: de 2012 a 2022.