Tens algun dubte o en vols saber més? Contacta amb nosaltres Nadège Trocellier Responsable de Canvi Climàtic
Telèfon de contacte: 93 851 50 55
Cerrar formulario
93 851 50 55
Deixa'ns les teves dades:
Cargando nuevas noticias
Tots els camps són obligatoris.
Email incorrecte
S’ha produït un error de conexió. Si us plau, intenta-ho més tard o truca’ns al 938 515 055.
El missatge s’ha enviat correctament
1
Lideratge Posiciona l’ens o organització que l’impulsa, mitjançant l’aplicació d’instruments climàtics innovadors
2
Compliment normatiu Permet donar resposta als requeriments normatius a escala internacional, nacional o local en què es participi
3
Estalvi Identifica els àmbits i sectors amb un major potencial d’optimització de consum recursos i reducció de les emissions de GEH (gasos amb efecte d'hivernacle)

Identifiquem i planifiquem actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic d’acord amb les polítiques i instruments internacionals i estratègies pròpies dels nostres clients, tant empreses com institucions i organismes


Les estratègies de reducció es basen en un estudi del potencial de reducció d’emissions en àrees concretes d’organitzacions i sectors econòmics, a partir del qual es poden implementar plans i actuacions per a la mitigació de les emissions.

Aquestes estratègies es poden implantar tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic i estableixen el recorregut per a la lluita contra el canvi climàtic d’institucions i empreses, des d’un context internacional a un context local.

En funció del sector, l’àmbit econòmic i la localització geogràfica, disposem de diferents instruments i solucions, entre els quals destaquen:

 • Inventaris d’emissions i projeccions d’emissions a escala nacional, regional o local, que permeten identificar i quantificar l’impacte d’una activitat, establir la línea base,  definir projeccions futures i analitzar les causes d’un tipus de caracterització i evolució de les emissions de GEH.
 • Estratègies de gestió de carboni: un instrument clau per establir i assegurar la consecució dels objectius de reducció fixats a nivell corporatiu, local, regional, nacional o internacional i aconseguir nivells d’excel·lència en índexs de sostenibilitat com el Carbon Disclosure Project o el Dow Jones Sustainability Index.
 • PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible) on s’estableix el full de ruta per a municipis que vulguin complir amb l’objectiu de reduir en un 20% les emissions de CO2 l’any 2020 establert per la iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses impulsada per la Unió Europea.
 • NAMAs (Mesures de Mitigació Adequades a Escala Nacional), que permeten a països en desenvolupament dur a terme estratègies específiques de mitigació en sectors concrets per complir amb els seus compromisos climàtics internacionals.
 • INDC (Intented Nationally Determined Contribution), que descriu els compromisos i accions a seguir per aconseguir reduccions de les emissions nacionals i  augmentar la resistència dels països als canvi climàtic.
L’acció per al canvi climàtic comença per la identificació del potencial de reducció.

Fases de l'elaboració d'una estratègia de reducció


 • Elaboració de l'inventari d'emissions de GEH.
 • Definició de la línia base
 • Definició de projeccions d’emissions basada en l’evolució d’indicadors socioeconòmics
 • Identificació i priorització de tecnologies i mesures de mitigació segons anàlisi cost-eficiència
 • Elaboració de l’estratègia de reducció d’emissions de GEH

Destinataris del servei


 • Empreses privades d’amplis sectors econòmics, entre els que destaquen el financer, el cosmètic, l'agroalimentari, els serveis, la construcció, el forestal i la logística.
 • Administracions públiques d'àmbit internacional, nacional, regional o local.

Per què Lavola?

Comptem amb un equip qualificat i amb experiència que garanteix:

 • La definició i la implantació de l’estratègia de reducció d’emissions més idònia.
 • Assegura la fixació d’unes fites adequades amb els processos de millora més adients i ambiciosos per assolir-les.
 • Facilita que el treball realitzat per diferents àrees i persones convergeixi en un mateix resultat i aconsegueixi la mitigació dels efectes del canvi climàtic amb el mínim cost associat.

Serveis relacionats


Descripció

Identifiquem i planifiquem actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic d’acord amb les polítiques i instruments internacionals i estratègies pròpies dels nostres clients, tant empreses com institucions i organismes


Les estratègies de reducció es basen en un estudi del potencial de reducció d’emissions en àrees concretes d’organitzacions i sectors econòmics, a partir del qual es poden implementar plans i actuacions per a la mitigació de les emissions.

Aquestes estratègies es poden implantar tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic i estableixen el recorregut per a la lluita contra el canvi climàtic d’institucions i empreses, des d’un context internacional a un context local.

En funció del sector, l’àmbit econòmic i la localització geogràfica, disposem de diferents instruments i solucions, entre els quals destaquen:

 • Inventaris d’emissions i projeccions d’emissions a escala nacional, regional o local, que permeten identificar i quantificar l’impacte d’una activitat, establir la línea base,  definir projeccions futures i analitzar les causes d’un tipus de caracterització i evolució de les emissions de GEH.
 • Estratègies de gestió de carboni: un instrument clau per establir i assegurar la consecució dels objectius de reducció fixats a nivell corporatiu, local, regional, nacional o internacional i aconseguir nivells d’excel·lència en índexs de sostenibilitat com el Carbon Disclosure Project o el Dow Jones Sustainability Index.
 • PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible) on s’estableix el full de ruta per a municipis que vulguin complir amb l’objectiu de reduir en un 20% les emissions de CO2 l’any 2020 establert per la iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses impulsada per la Unió Europea.
 • NAMAs (Mesures de Mitigació Adequades a Escala Nacional), que permeten a països en desenvolupament dur a terme estratègies específiques de mitigació en sectors concrets per complir amb els seus compromisos climàtics internacionals.
 • INDC (Intented Nationally Determined Contribution), que descriu els compromisos i accions a seguir per aconseguir reduccions de les emissions nacionals i  augmentar la resistència dels països als canvi climàtic.
L’acció per al canvi climàtic comença per la identificació del potencial de reducció.

Fases de l'elaboració d'una estratègia de reducció


 • Elaboració de l'inventari d'emissions de GEH.
 • Definició de la línia base
 • Definició de projeccions d’emissions basada en l’evolució d’indicadors socioeconòmics
 • Identificació i priorització de tecnologies i mesures de mitigació segons anàlisi cost-eficiència
 • Elaboració de l’estratègia de reducció d’emissions de GEH

Destinataris del servei


 • Empreses privades d’amplis sectors econòmics, entre els que destaquen el financer, el cosmètic, l'agroalimentari, els serveis, la construcció, el forestal i la logística.
 • Administracions públiques d'àmbit internacional, nacional, regional o local.

Per què Lavola?

Comptem amb un equip qualificat i amb experiència que garanteix:

 • La definició i la implantació de l’estratègia de reducció d’emissions més idònia.
 • Assegura la fixació d’unes fites adequades amb els processos de millora més adients i ambiciosos per assolir-les.
 • Facilita que el treball realitzat per diferents àrees i persones convergeixi en un mateix resultat i aconsegueixi la mitigació dels efectes del canvi climàtic amb el mínim cost associat.

Serveis relacionats


Casos d'èxit

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratègia Colombi... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Ajuntament de Palma de Mallorca

Assistència tècnica a l’Ajuntament de Palma de Mallorca en l'elaboració de la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic. Veure el cas d'èxit

Govern d’Andorra

Assistència tècnica i legal per a l’elaboració de l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del Principat d’Andorra per als anys 1990-2011 segons la metodologia IPCC. Veure el cas d'èxit

Casos d'èxit

Texto alternativo

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratègia Colombi...

Ajuntament de Palma de Mallorca

Assistència tècnica a l’Ajuntament de Palma de Mallorca en l'elaboració de la seva estratègia de lluita contra el canvi climàtic.

Govern d’Andorra

Assistència tècnica i legal per a l’elaboració de l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del Principat d’Andorra per als anys 1990-2011 segons la metodologia IPCC.