Tens algun dubte o en vols saber més? Contacta amb nosaltres Nadège Trocellier Responsable de Canvi Climàtic
Telèfon de contacte: 93 851 50 55
Cerrar formulario
93 851 50 55
Deixa'ns les teves dades:
Cargando nuevas noticias
Tots els camps són obligatoris.
Email incorrecte
S’ha produït un error de conexió. Si us plau, intenta-ho més tard o truca’ns al 938 515 055.
El missatge s’ha enviat correctament
1
Viabilitat Assegura l’adaptació als nous reptes del canvi climàtic
2
Innovació Introdueix aquest factor en la presa de decisions
3
Previsió Permet obtenir una visió empresarial al llarg termini

Assessorem en la definició d’eines i estratègies enfocades a la prevenció dels riscos o amenaces provocades pel canvi climàtic


L’adaptació és un mecanisme amb diversos instruments i actuacions que permeten conèixer i minimitzar la vulnerabilitat en front del canvi climàtic dels territoris i dels negocis. L’adaptació climàtica actua des de dues perspectives clau: la gestió dels riscos i l’aprofitament de les mesures amb més oportunitats per limitar els impactes climàtics projectats.

Una estratègia d’aquestes característiques treballa per gestionar els riscos, per tal que tinguin el menor impacte possible i no només detecta les amenaces, sinó que també permet posar en valor les oportunitats que se’n deriven. La voluntat de dur a terme una estratègia d’adaptació al canvi climàtic està estretament vinculada amb un concepte innovador i amb visió de futur  que respon a la necessitat d’adaptar-se als reptes que el canvi climàtic suposa actualment i que plantejarà en un futur, incrementant la capacitat de resiliència de territoris i negocis.

En funció del sector, l’àmbit econòmic i la localització geogràfica, disposem de diferents instruments i solucions, entre els quals destaquem:

 • Modelització climàtica y generació de projeccions climàtiques regionals i locals basades en la metodologia downscaling.
 • Anàlisis de riscs climàtics, estudis i mapes de vulnerabilitat climàtica i anàlisis del grau de resiliència de territoris i negocis.
 • Definició de models metodològics i plans d’adaptació al canvi climàtic a escala sectorial: turisme, urbanisme, infraestructures, gestió de l’aigua i sector agroalimentari.
 • Elaboració d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic tant d’àmbit públic com privat i la seva integració en instruments de planificació o gestió existents.
 • Anàlisis econòmiques de l’adaptació climàtica. Benchmarking i anàlisi cost-benefici de mesures d’adaptació adequades a cada sector econòmic.
 • Dinamització de processos de participació i tallers de capacitació específics sobre adaptació i vulnerabilitat climàtica.
Una visió innovadora i de futur front als reptes del canvi climàtic.

Destinataris del servei


 • Administracions públiques a escala internacional, nacional, regional o local.
 • Empreses privades d’amplis sectors econòmics, entre els quals destaquen les finances, el turisme, l'agricultura, les infraestructures, el sector forestal, la gestió d’aigua i la gestió de l'energia.
 • Associacions sectorials agrícoles, turístiques, de gestió d’aigua o d’energia.

Per què Lavola?

 • Comptem amb un equip expert que pot assessorar les organitzacions a implantar i dissenyar instruments específics d’adaptació al canvi climàtic.
 • Disposem d’eines i solucions tecnològiques aptes per modelitzar i projectar els efectes del canvi climàtic, a partir dels quals definir i prioritzar les mesures d’adaptació amb millor relació cost-eficiència.
 • Hem treballat amb diversos sectors d’activitat que ens permet tenir un coneixement ampli de les necessitats concretes de cada àmbit.

Serveis relacionats


Descripció

Assessorem en la definició d’eines i estratègies enfocades a la prevenció dels riscos o amenaces provocades pel canvi climàtic


L’adaptació és un mecanisme amb diversos instruments i actuacions que permeten conèixer i minimitzar la vulnerabilitat en front del canvi climàtic dels territoris i dels negocis. L’adaptació climàtica actua des de dues perspectives clau: la gestió dels riscos i l’aprofitament de les mesures amb més oportunitats per limitar els impactes climàtics projectats.

Una estratègia d’aquestes característiques treballa per gestionar els riscos, per tal que tinguin el menor impacte possible i no només detecta les amenaces, sinó que també permet posar en valor les oportunitats que se’n deriven. La voluntat de dur a terme una estratègia d’adaptació al canvi climàtic està estretament vinculada amb un concepte innovador i amb visió de futur  que respon a la necessitat d’adaptar-se als reptes que el canvi climàtic suposa actualment i que plantejarà en un futur, incrementant la capacitat de resiliència de territoris i negocis.

En funció del sector, l’àmbit econòmic i la localització geogràfica, disposem de diferents instruments i solucions, entre els quals destaquem:

 • Modelització climàtica y generació de projeccions climàtiques regionals i locals basades en la metodologia downscaling.
 • Anàlisis de riscs climàtics, estudis i mapes de vulnerabilitat climàtica i anàlisis del grau de resiliència de territoris i negocis.
 • Definició de models metodològics i plans d’adaptació al canvi climàtic a escala sectorial: turisme, urbanisme, infraestructures, gestió de l’aigua i sector agroalimentari.
 • Elaboració d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic tant d’àmbit públic com privat i la seva integració en instruments de planificació o gestió existents.
 • Anàlisis econòmiques de l’adaptació climàtica. Benchmarking i anàlisi cost-benefici de mesures d’adaptació adequades a cada sector econòmic.
 • Dinamització de processos de participació i tallers de capacitació específics sobre adaptació i vulnerabilitat climàtica.
Una visió innovadora i de futur front als reptes del canvi climàtic.

Destinataris del servei


 • Administracions públiques a escala internacional, nacional, regional o local.
 • Empreses privades d’amplis sectors econòmics, entre els quals destaquen les finances, el turisme, l'agricultura, les infraestructures, el sector forestal, la gestió d’aigua i la gestió de l'energia.
 • Associacions sectorials agrícoles, turístiques, de gestió d’aigua o d’energia.

Per què Lavola?

 • Comptem amb un equip expert que pot assessorar les organitzacions a implantar i dissenyar instruments específics d’adaptació al canvi climàtic.
 • Disposem d’eines i solucions tecnològiques aptes per modelitzar i projectar els efectes del canvi climàtic, a partir dels quals definir i prioritzar les mesures d’adaptació amb millor relació cost-eficiència.
 • Hem treballat amb diversos sectors d’activitat que ens permet tenir un coneixement ampli de les necessitats concretes de cada àmbit.

Serveis relacionats


Casos d'èxit

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic.  L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), elaborada per... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratègia Colombi... Veure el cas d'èxit
Texto alternativo

Casos d'èxit

Texto alternativo

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Anàlisi del grau de vulnerabilitat i resiliència dels municipis de Catalunya al canvi climàtic.  L’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2013-2020 (ESCACC), elaborada per...
Texto alternativo

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (Colòmbia)

Assistència tècnica en la redacció d’una Acció de Mitigació Nacionalment Apropiada (NAMA) al sector cafeter de Colòmbia. La formulació i implementació de la NAMA es promoguda per l'Estratègia Colombi...