Transparència

Podeu consultar les subvencions i els contractes que ha obtingut l’empresa a partir del 2017.

 

Aquesta pàgina neix en compliment a la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en àmbit català.

 

I en àmbit estatal a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.

 

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en l’elaboració del PAESC de Fogars de Montclús i Montseny
Quantitat 11.970€

Consorci Gestió de Residus del Vallès Oriental
Assistència tècnica per a la producció d’un element promocional per a la jornada sobre residus
Quantitat 730€

Consell Insular de Menorca
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca
Quantitat  51.020€

Ajuntament de Talamanca
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Aparcaments de Talamanca (Bages)
Quantitat 2.400€

Ajuntament de Granollers
Assistència tècnica per a la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus de Granollers
Quantitat 16.150€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració d’un Full de ruta per a la transició energètica 2030
Quantitat 17.780€

Agència de Residus de Catalunya
Assistència tècnica per elaborar l’informe anual de l’Agència Residus Catalunya 2016
Quantitat 16.740€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per redactar documentació ambiental i mobilitat de la Modificació Puntual del PGM a Santa Coloma de Cervelló
Quantitat 5.960€

Ajuntament de la Canonja
Assistència tècnica per tramitar una subvenció de l’ARC per al foment de la recollida selectiva de residus municipals a La Canonja
Quantitat 200€

Consell Insular d’Eivissa
Estudi tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat del tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’Eivissa
Quantitat 17.950€

Ajuntament de Manlleu
Projecte de llicència ambiental i projecte elèctric del Rocòdrom del Grup Excursionista de Manlleu (GEM)
Quantitat 4.320€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Projecte elèctric de les instal·lacions del Mercat de les Fontetes de Cerdanyola del Vallès
Quantitat 15.300€

Ajuntament de La Granada
Realització de visita guiada al Parc del Garraf amb una escola del municipi de La Granada
Quantitat 135€

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Realització de visites guiades al Parc Natural del Montseny per les escoles de Sant Cugat del Vallès
Quantitat 750€

Ajuntament de Sant Pere Pescador
Assistència ambiental en la tramitació de la Modificació Puntual del Planejament de Sant Pere Pescador per adaptar-se al Pla Director del Sistema Costaner
Quantitat 6.525€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en el càlcul de la petjada de carboni 2015 i 2016 segons la ISO 14064 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Quantitat 1.620€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Llinars del Vallès
Quantitat 8.880€

Departament de Territori i Sostenibilitat
Assistència tècnica en l’elaboració de la diagnosi de vulnerabilitat climàtica del Penedès en el marc del projecte LIFE Clinòmics
Quantitat 17.200€

Ajuntament de Manlleu
Assistència tècnica per a la dinamització de dues taules de debat sobre el futur de la colònia Rusiñol a Manlleu
Quantitat 700€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la direcció acadèmica de les Jornades tècniques de tardor 2017 al Castell de Montesquiu
Quantitat 5.638€

Ajuntament de Rubí
Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi de mobilitat als polígons industrials de Rubí
Quantitat 11.400€

Servicios Comarca de Pamplona
Assistència tècnica per a la redefinició del web del programa d’Educació Ambiental de la Mancomunidad de Pamplona
Quantitat 6.000€

Ajuntament de Polinyà
Estudi de mobilitat per millorar la funcionalitat i minimitzar el trànsit de pas en la conversió de la travessera urbana en rambla (T.M. Polinyà)
Quantitat 3.600€

Diputació de Barcelona
Formació en manteniment i eficiència energètica orientat a conserges d’equipaments esportius
Quantitat 661€

Ajuntament del Prat de Llobregat
Programa escolar “El Prat, Ciutat dels Infants” 2016/17
Quantitat 7.850€

Ajuntament de Barcelona
Accions de comunicació i divulgació de l’estratègia de resiliència i adaptació al canvi climàtic de Barcelona
Quantitat 16.640€

Departament de Territori i Sostenibilitat
Assistència ambiental per a la tramitació del Pla Territorial Parcial del Penedès
Quantitat 17.730€

Ajuntament de Vic
Assistència tècnica per a l’actualització del Pla local de prevenció de residus de Vic
Quantitat: 5.800€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració de la guia i la maleta pedagògica de la mobilitat i la qualitat de l’aire
Quantitat 17.300€

Mancomunitat Escombraries l’Urgellet
Assistència tècnica per a la definició d’un model d’incentius a la ciutadania per a la millora de la recollida selectiva a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet
Quantitat 14.670€

Turisme de Barcelona
Assistència tècnica per a la maquetació de les estadístiques de Turisme de Barcelona i entorn (dades any 2016
Quantitat: 3.365€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’usos a la finca de Sant Miquel del Fai
Quantitat: 17.520€

Ajuntament de Terrassa
Assistència tècnica per a la redacció del pla estratègic per a l’economia circular i la simbiosi industrial a polígons de Terrassa
Quantitat: 38.195€

Consorci Sanitari del Garraf
Assistència tècnica per a l’elaboració de la memòria de sostenibilitat del Consorci Sanitari del Garraf (2016)
Quantitat 7.450€

Generalitat Valenciana
Assistència tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia de renovació de la museografia del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV)
Quantitat 11.800€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per al disseny d’una activitat educativa itinerant per al Centre de la Platja de Barcelona
Quantitat 17.300€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per l’actualització del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Quantitat 17.840€

Diputació de Barcelona
Disseny i impartició de sessions de formació de sostenibilitat en el marc del programa d’adhesió Biosphere i elaboració dels models de documentació dels requisits dels manuals
Quantitat 2.900€

Diputació de Barcelona
Suport tècnic per al cercle de comparació intermunicipal sobre estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic. Edició 2017
Quantitat 9.300€

Barcelona Activa
Taller formatiu en l’àmbit del medi ambient per a Barcelona Activa
Quantitat 198€

Institut Català del Sòl
Treballs d’anàlisi, valoració i definició de materials reciclats i dels productes que en contenen aplicables a l’àmbit de l’edificació
Quantitat 12.852€

Ajuntament de Barcelona
Accions de comunicació externa per donar a conèixer la transició energètica sota la marca Barcelona Energia
Quantitat 14.000€

Cabildo Insular de Tenerife
Assessorament en el procés de Commissioning de l’edifici annex del Cabildo Insular
Quantitat  1.920€

Port de Barcelona
Assessorament i pla de comunicació de l’estratègia de sostenibilitat de Port de Barcelona
Quantitat 17.300€

Ajuntament de Deltebre
Assistència en la redacció de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre
Quantitat 8.260€

Ports de la Generalitat
Assistència per a l’avaluació ambiental de la tramitació del Pla Especial d’ampliació del Port de l’Ampolla
Quantitat 3.295€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica en el plantejament i la concepció del pla de gestió per a la millora de l’ambientalització dels edificis administratius de l’Ajuntament de Barcelona
Quantitat 8.750€

Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Assistència tècnica en el procés de participació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olesa de Montserrat
Quantitat 13.700€

Agència Catalana de Turisme
Assistència tècnica en l’organització de la convenció per a treballadors de l’Agència Catalana de Turisme
Quantitat 11.450€

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Assistència tècnica en la memòria de sostenibilitat del Museu Marítim de Barcelona (2015-2016)
Quantitat 7.950€

Diputació de Tarragona
Assistència tècnica en la redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de 36 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 2)
Quantitat 119.407€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica en temes de prevenció de residus a l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2017
Quantitat 9.900€

Ajuntament de Gavà 
Assistència tècnica per a l’elaboració de l’inventari de les parcel·les de verd privat per aplicar la taxa de recollida de restes vegetals al municipi de Gavà
Quantitat 4.600€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla de màrqueting per difondre la transició energètica de Barcelona
Quantitat 37.750€

Ajuntament de Cabrera de Mar
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla local de prevenció de residus del municipi de Cabrera de Mar
Quantitat 6.900€

Ajuntament de Mollet del Vallès
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla local de prevenció de residus del municipi de Mollet del Vallès
Quantitat 5.200€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a l’execució de la primera fase del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona
Quantitat 113.026€

Agència de Residus de Catalunya
Assistència tècnica per a la producció d’un nou taller itinerant sobre malbaratament alimentari dins la campanya “Som Gent de Profit”
Quantitat  11.980€

Consell Insular de Mallorca
Assistència tècnica per a la redacció d’un document de treball o avantprojecte per incorporar al nou Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l’Illa de Mallorca (PDSRNPMA)
Quantitat 77.400€

Ajuntament de Collbató
Assistència tècnica per a l’avaluació ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Collbató
Quantitat 12.680€

ATLL
Assistència tècnica per al càlcul de la petjada de carboni 2016 d’ATLL
Quantitat 5.500€

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Assistència tècnica per al procés de participació del Consorci de Residus del Bages
Quantitat 3.300€

Ajuntament de Rubí
Assistència tècnica per al procés de participació del Pla de residus de Rubí
Quantitat 10.500€

Ajuntament de Llançà
Certificació energètica del Pavelló Esportiu de Llançà
Quantitat 673€

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Elaboració d’un estudi de l’evolució de la R+D+i en els sector agrícola i agroindustrial a Catalunya
Quantitat 6.820€

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Elaboració del Pla supramunicipal de prevenció de residus a Terres de l’Ebre
Quantitat 16.950€

Ajuntament de Barcelona
Gestió del programa “Com funciona Barcelona?”
Quantitat  107.603€

Agència Catalana de Turisme
Itinerapp per a la convenció per a treballadors de l’Agència Catalana de Turisme
Quantitat 4.800€

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Producció de 6 plafons de l’exposició sobre agricultura ecològica per a la Biblioteca de l’Ametlla del Vallès
Quantitat 380€

Ajuntament del Prat de Llobregat
Programa de visites als calaixos de depuració de Cal Tet (2017)
Quantitat 1.308€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES). Adults. Curs 2016-2017
Quantitat 89.945€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES). Escolars. Curs 2016-2017
Quantitat 140.631€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció de la documentació ambiental del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 6.580€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció de la documentació d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 2.100€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció dels estudis d’integració paisatgística del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 2.680€

Ajuntament de Barcelona
Servei d’atenció, programació i realització de les activitats del Centre de la Platja i la seva gestió durant 2016-2018
Quantitat 48.386€

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Servei de monitorització del programa de visites guiades i realització de tallers didàctics per a grups organitzats del marc escolar i altres col·lectius en el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
Quantitat 93.636€

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Tallers educatius a les escoles de Torroella de Montgrí
Quantitat 2.240€