Transparencia

Podeu consultar les subvencions i els contractes que ha obtingut l’empresa a partir del 2017.

 

Aquesta pàgina neix en compliment de la en Compliment a la LEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon gbierno en l’àmbit català.

 

I en l’àmbit estatal a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Asistencia ambiental pel Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord i pel Pla Director Urbanístic d’infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera
Quantitat 16.680 €

SP/CRAC – Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
Asistencia tècnica al SCP/RAC en la presentació d’una proposta per a la convocatòria ENI CBC Med 2017
Quantitat 2.980 €

Agència Catalana de Turisme
Assistència tècnica per al càlcul de la petjada de carboni 2016 de l’Agència Catalana de Turisme i tramitació de la renovació d’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
Quantitat 550 €

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Assistència tècnica en matèria de mobilitat per a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità i del Pla Especial de protecció del Medi Natural i Paisatge del Parc Natural de Collserola
Quantitat 14.200 €

Institut Català d’Energia (ICAEN) 
Assistència tècnica per  a la creació d’un vídeo i una infografia sobre la contractació elèctrica verda.
Quantitat 6.900€

Agència de Desenvolupament del Ripollès 
Assistència tècnica per a la formació de tècnics-informadors en aspectes energètics a persones aturades del Ripollès
Quantitat 4.200€

Ajuntament de Tiana
Assistència tècnica per a la implantació d’una aplicació mòbil en el marc de l’economia circular al municipi de Tiana.
Quantitat 7.200 €

Diputació de Barcelona  
Assistència tècnica per a la redacció de l’Estudi de Programació del Canal i Pla de Reguant a Súria.
Quantitat 13.400 €

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Assistència tècnica  per a l’elaboració del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Santa Coloma de Gramenet
Quantitat 5.900 €

Diputació de Barcelona 
Assistència tècnica per a l’organització de la XII Jornada tècnica de mobilitat “El carrer com a espai de mobilitat i convivència”.
Quantitat 8.264,46 €

Ajuntament de Tavèrnoles 
Assistència tècnica per al procés de participació de Tavèrnoles
Quantitat 4.049 €

Ajuntament de Barcelona 
Assistència tècnica per a la gestió del Castell de Torre Baró l’any 2017
Quantitat 149.966,40 €

Ajuntament de Manlleu
Assistència tècnica per a l’assessorament energètic per a l’Oficina de Promoció econòmica de Manlleu l’any 2017
Quantitat 247,90 €

Diputació de Barcelona
Acord marc per a la selecció d’empreses licitadores per al suport tècnic relacionat amb estudis d’instal·lacions esportives (Lot3: estudis de manteniment i eficiència energètica)
Quantitat 50.000€

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Assistència tècnica del programa d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH
Quantitat 93.490€

Ajuntament de Viladecavalls
Assistència tècnica per a l’elaboració d’un estudi de mobilitat dels polígons industrials de Viladecavalls
Quantitat 6.198€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la formació en Plans de Millora de Qualitat de l’Aire per a tècnics municipals de la DIBA 2017
Quantitat 1.239,67€

Consell Insular de Mallorca
Assistència tècnica per a la redacció i execució d’un Pla de Participació ciutadana en el marc de la revisió parcial del Pla Territorial Insular de Menorca
Quantitat 14.240€

Ajuntament de Sant Joan Despí
Assistència tècnica per a l’adaptació del cartell Firadespí 2017
Quantitat 550€

Diputació de Barcelona 
Assistència tècnica per a l’Avaluació Ambiental estratègica del Decret del PN del Montseny
Quantitat 10.900€

Ajuntament de Barcelona 
Assistència tècnica per a l’elaboració de mapes i gràfics per a la presentació del Pla d’enllumenat de Barcelona
Quantitat 780€

Ajuntament d’Argentona 
Assistència tècnica per a l’elaboració d’un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) per a l’Ajuntament d’Argentona
Quantitat 3.900€

Diputació de Barcelona  
Assistència tècnica per crear i dinamitzar l’exposició “La Vida de l’Aigua”
Quantitat 475€

Ayuntamiento de Madrid  
Assistència tècnica per dissenyar i executar la campanya de sensibilització per a la separació del residu orgànic a Madrid
Quantitat 897.350€

Ajuntament de Cadaqués  
Assistència tècnica per a l’auditoria del servei de recollida i neteja viària de Cadaqués
Quantitat 16.400€

Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Assistència tècnica per a realitzar una auditoria energètica de l’edifici dels Serveis Territorials de Tarragona
Quantitat 3.730€

Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Assistència tècnica per a realitzar una auditoria energètica de l’edifici dels Serveis Territorials de Lleida
Quantitat 3.360€

Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental
Campanya de proximitat sobre la recollida d’envasos al Vallès Oriental
Quantitat 27.000€

Ajuntament de Barcelona 
Campanya de sensibilització per a la reducció de l’oferta alimentària que troben els Porcs Senglars a Barcelona
Quantitat 36.765€

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Element de comunicació per explicar l’impacte ambiental de l’e-commerce a Catalunya
Quantitat 5.495€

Area Metropolitana de Barcelona    
Programa d’educació Ambiental “Compartim un futur” per a escolars el curs 2017-2018
Quantitat 140.631,98€

Area Metropolitana de Barcelona    
Programa d’educació Ambiental “Compartim un futur” per a adults el curs 2017-2018
Quantitat 89.945,12€

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Servei d’educador ambiental pel dia sense cotxes a les Franqueses
Quantitat 250€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en al realització d’un projecte executiu elèctric per a la millora de l’enllumenat i foment del LED en 5 escoles de Badalona
Quantitat 17.400€

Ajuntament de Madrid
Assistència tècnica en l’elaboració del full de ruta de reducció d’emissions de GEH 2030 i 2050 de Madrid
Quantitat 17.880€

Institut Català d’Energia
Assistència tècnica i informació a la petita i mitjana indústria de Catalunya per implementar polítiques d’estalvi i eficiència energètica
Quantitat 40.000€

Junta d’Andalusia
Assistència tècnica per a l’avaluació dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i les  activitats agràries a Andalusia
Quantitat 17.750€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per al seguiment de la implantació del procediment de càlcul de la freqüentació dels Parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Quantitat 6.600€

Barcelona Activa
Assistència tècnica per a la maquetació de la publicació de l’informe de l’activitat turística 2016 a Barcelona
Quantitat 4.075€

Consorci del Parc de Collserola
Accions comunicatives per promoure els bons usos al Parc Natural de Collserola
Quantitat 3.250€

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Assistència al Pacte Industrial per al desenvolupament de 3 jornades “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons cap a un nou model econòmic”
Quantitat: 9.560€

Ajuntament de Calvià
Assistència ambiental per al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calvià
Quantitat 54.920€

Ajuntament de Manlleu
Assistència tècnica al Programa d’estalvi i eficiència energètica a la indústria de Manlleu
Quantitat 7.435€

Ajuntament de Calvià
Assistència tècnica en el desenvolupament del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Calvià
Quantitat 12.500€

Ajuntament de Calvià
Assistència tècnica en mobilitat per al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calvià
Quantitat 42.990€

Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Assistència tècnica en participació de les meses territorials i sectorials del projecte LIFE CLINOMICS del Penedès
Quantitat 4.800€

Agència de Residus de Catalunya
Assistència tècnica per a la coordinació de la itinerància de l’exposició ”Som gent de profit” i realització del taller associat sobre la prevenció del malbaratament alimentari. Any 2017
Quantitat 35.800€

Agència d’Energia de Barcelona
Assistència tècnica per a la coordinació del Pla d’Ocupació en Eficiència Energètica i Generació
Quantitat 16.820€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la realització del Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
Quantitat 4.900€

Ajuntament de Mataró
Assistència tècnica per a la redacció de l’Estratègia Educativa del Viver municipal de Mataró
Quantitat 6.160€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Gualba
Quantitat 4.600€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració dels cens d’activitats i del pla de verificació d’activitats comunicades de Gurb
Quantitat 11.213€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per elaborar el Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) de la Diputació de
Quantitat 13.490€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per elaborar un mapa de soroll i de capacitat acústica de Sant Jaume de Frontanyà, Guardiola de Berguedà, Montseny i Santa Margarida i els Monjos
Quantitat 8.700€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Cervelló
Quantitat 5.800€

Ajuntament de Viladecans
Servei d’activitats d’educació ambiental de l’Ajuntament de Viladecans per al curs escolar 2016-2017
Quantitat 11.480€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en l’elaboració del PAESC de Fogars de Montclús i Montseny
Quantitat 11.970€

Consorci Gestió de Residus del Vallès Oriental
Assistència tècnica per a la producció d’un element promocional per a la jornada sobre residus
Quantitat 730€

Consell Insular de Menorca
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca
Quantitat  51.020€

Ajuntament de Talamanca
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Aparcaments de Talamanca (Bages)
Quantitat 2.400€

Ajuntament de Granollers
Assistència tècnica per a la redacció del Pla Local de Prevenció de Residus de Granollers
Quantitat 16.150€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració d’un Full de ruta per a la transició energètica 2030
Quantitat 17.780€

Agència de Residus de Catalunya
Assistència tècnica per elaborar l’informe anual de l’Agència Residus Catalunya 2016
Quantitat 16.740€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per redactar documentació ambiental i mobilitat de la Modificació Puntual del PGM a Santa Coloma de Cervelló
Quantitat 5.960€

Ajuntament de la Canonja
Assistència tècnica per tramitar una subvenció de l’ARC per al foment de la recollida selectiva de residus municipals a La Canonja
Quantitat 200€

Consell Insular d’Eivissa
Estudi tècnic per a l’anàlisi de la viabilitat del tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’Eivissa
Quantitat 17.950€

Ajuntament de Manlleu
Projecte de llicència ambiental i projecte elèctric del Rocòdrom del Grup Excursionista de Manlleu (GEM)
Quantitat 4.320€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Projecte elèctric de les instal·lacions del Mercat de les Fontetes de Cerdanyola del Vallès
Quantitat 15.300€

Ajuntament de La Granada
Realització de visita guiada al Parc del Garraf amb una escola del municipi de La Granada
Quantitat 135€

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Realització de visites guiades al Parc Natural del Montseny per les escoles de Sant Cugat del Vallès
Quantitat 750€

Ajuntament de Sant Pere Pescador
Assistència ambiental en la tramitació de la Modificació Puntual del Planejament de Sant Pere Pescador per adaptar-se al Pla Director del Sistema Costaner
Quantitat 6.525€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en el càlcul de la petjada de carboni 2015 i 2016 segons la ISO 14064 de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Quantitat 1.620€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica en la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Llinars del Vallès
Quantitat 8.880€

Departament de Territori i Sostenibilitat
Assistència tècnica en l’elaboració de la diagnosi de vulnerabilitat climàtica del Penedès en el marc del projecte LIFE Clinòmics
Quantitat 17.200€

Ajuntament de Manlleu
Assistència tècnica per a la dinamització de dues taules de debat sobre el futur de la colònia Rusiñol a Manlleu
Quantitat 700€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la direcció acadèmica de les Jornades tècniques de tardor 2017 al Castell de Montesquiu
Quantitat 5.638€

Ajuntament de Rubí
Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi de mobilitat als polígons industrials de Rubí
Quantitat 11.400€

Servicios Comarca de Pamplona
Assistència tècnica per a la redefinició del web del programa d’Educació Ambiental de la Mancomunidad de Pamplona
Quantitat 6.000€

Ajuntament de Polinyà
Estudi de mobilitat per millorar la funcionalitat i minimitzar el trànsit de pas en la conversió de la travessera urbana en rambla (T.M. Polinyà)
Quantitat 3.600€

Diputació de Barcelona
Formació en manteniment i eficiència energètica orientat a conserges d’equipaments esportius
Quantitat 661€

Ajuntament del Prat de Llobregat
Programa escolar “El Prat, Ciutat dels Infants” 2016/17
Quantitat 7.850€

Ajuntament de Barcelona
Accions de comunicació i divulgació de l’estratègia de resiliència i adaptació al canvi climàtic de Barcelona
Quantitat 16.640€

Departament de Territori i Sostenibilitat
Assistència ambiental per a la tramitació del Pla Territorial Parcial del Penedès
Quantitat 17.730€

Ajuntament de Vic
Assistència tècnica per a l’actualització del Pla local de prevenció de residus de Vic
Quantitat: 5.800€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració de la guia i la maleta pedagògica de la mobilitat i la qualitat de l’aire
Quantitat 17.300€

Mancomunitat Escombraries l’Urgellet
Assistència tècnica per a la definició d’un model d’incentius a la ciutadania per a la millora de la recollida selectiva a la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet
Quantitat 14.670€

Turisme de Barcelona
Assistència tècnica per a la maquetació de les estadístiques de Turisme de Barcelona i entorn (dades any 2016
Quantitat: 3.365€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a la redacció del Pla d’usos a la finca de Sant Miquel del Fai
Quantitat: 17.520€

Ajuntament de Terrassa
Assistència tècnica per a la redacció del pla estratègic per a l’economia circular i la simbiosi industrial a polígons de Terrassa
Quantitat: 38.195€

Consorci Sanitari del Garraf
Assistència tècnica per a l’elaboració de la memòria de sostenibilitat del Consorci Sanitari del Garraf (2016)
Quantitat 7.450€

Generalitat Valenciana
Assistència tècnica per a l’elaboració de l’Estratègia de renovació de la museografia del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV)
Quantitat 11.800€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per al disseny d’una activitat educativa itinerant per al Centre de la Platja de Barcelona
Quantitat 17.300€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Assistència tècnica per l’actualització del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PACC) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Quantitat 17.840€

Diputació de Barcelona
Disseny i impartició de sessions de formació de sostenibilitat en el marc del programa d’adhesió Biosphere i elaboració dels models de documentació dels requisits dels manuals
Quantitat 2.900€

Diputació de Barcelona
Suport tècnic per al cercle de comparació intermunicipal sobre estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic. Edició 2017
Quantitat 9.300€

Barcelona Activa
Taller formatiu en l’àmbit del medi ambient per a Barcelona Activa
Quantitat 198€

Institut Català del Sòl
Treballs d’anàlisi, valoració i definició de materials reciclats i dels productes que en contenen aplicables a l’àmbit de l’edificació
Quantitat 12.852€

Ajuntament de Barcelona
Accions de comunicació externa per donar a conèixer la transició energètica sota la marca Barcelona Energia
Quantitat 14.000€

Cabildo Insular de Tenerife
Assessorament en el procés de Commissioning de l’edifici annex del Cabildo Insular
Quantitat  1.920€

Port de Barcelona
Assessorament i pla de comunicació de l’estratègia de sostenibilitat de Port de Barcelona
Quantitat 17.300€

Ajuntament de Deltebre
Assistència en la redacció de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre
Quantitat 8.260€

Ports de la Generalitat
Assistència per a l’avaluació ambiental de la tramitació del Pla Especial d’ampliació del Port de l’Ampolla
Quantitat 3.295€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica en el plantejament i la concepció del pla de gestió per a la millora de l’ambientalització dels edificis administratius de l’Ajuntament de Barcelona
Quantitat 8.750€

Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Assistència tècnica en el procés de participació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olesa de Montserrat
Quantitat 13.700€

Agència Catalana de Turisme
Assistència tècnica en l’organització de la convenció per a treballadors de l’Agència Catalana de Turisme
Quantitat 11.450€

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Assistència tècnica en la memòria de sostenibilitat del Museu Marítim de Barcelona (2015-2016)
Quantitat 7.950€

Diputació de Tarragona
Assistència tècnica en la redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de 36 municipis de la demarcació de Tarragona (fase 2)
Quantitat 119.407€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica en temes de prevenció de residus a l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2017
Quantitat 9.900€

Ajuntament de Gavà 
Assistència tècnica per a l’elaboració de l’inventari de les parcel·les de verd privat per aplicar la taxa de recollida de restes vegetals al municipi de Gavà
Quantitat 4.600€

Ajuntament de Barcelona
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla de màrqueting per difondre la transició energètica de Barcelona
Quantitat 37.750€

Ajuntament de Cabrera de Mar
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla local de prevenció de residus del municipi de Cabrera de Mar
Quantitat 6.900€

Ajuntament de Mollet del Vallès
Assistència tècnica per a l’elaboració del Pla local de prevenció de residus del municipi de Mollet del Vallès
Quantitat 5.200€

Diputació de Barcelona
Assistència tècnica per a l’execució de la primera fase del programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica” dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona
Quantitat 113.026€

Agència de Residus de Catalunya
Assistència tècnica per a la producció d’un nou taller itinerant sobre malbaratament alimentari dins la campanya “Som Gent de Profit”
Quantitat  11.980€

Consell Insular de Mallorca
Assistència tècnica per a la redacció d’un document de treball o avantprojecte per incorporar al nou Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l’Illa de Mallorca (PDSRNPMA)
Quantitat 77.400€

Ajuntament de Collbató
Assistència tècnica per a l’avaluació ambiental del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Collbató
Quantitat 12.680€

ATLL
Assistència tècnica per al càlcul de la petjada de carboni 2016 d’ATLL
Quantitat 5.500€

Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Assistència tècnica per al procés de participació del Consorci de Residus del Bages
Quantitat 3.300€

Ajuntament de Rubí
Assistència tècnica per al procés de participació del Pla de residus de Rubí
Quantitat 10.500€

Ajuntament de Llançà
Certificació energètica del Pavelló Esportiu de Llançà
Quantitat 673€

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Elaboració d’un estudi de l’evolució de la R+D+i en els sector agrícola i agroindustrial a Catalunya
Quantitat 6.820€

Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Elaboració del Pla supramunicipal de prevenció de residus a Terres de l’Ebre
Quantitat 16.950€

Ajuntament de Barcelona
Gestió del programa “Com funciona Barcelona?”
Quantitat  107.603€

Agència Catalana de Turisme
Itinerapp per a la convenció per a treballadors de l’Agència Catalana de Turisme
Quantitat 4.800€

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Producció de 6 plafons de l’exposició sobre agricultura ecològica per a la Biblioteca de l’Ametlla del Vallès
Quantitat 380€

Ajuntament del Prat de Llobregat
Programa de visites als calaixos de depuració de Cal Tet (2017)
Quantitat 1.308€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES). Adults. Curs 2016-2017
Quantitat 89.945€

Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES). Escolars. Curs 2016-2017
Quantitat 140.631€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció de la documentació ambiental del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 6.580€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció de la documentació d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 2.100€

Consell Comarcal de la Garrotxa
Redacció dels estudis d’integració paisatgística del Pla Especial per a la implantació del Centre de gestió de residus de la Garrotxa
Quantitat 2.680€

Ajuntament de Barcelona
Servei d’atenció, programació i realització de les activitats del Centre de la Platja i la seva gestió durant 2016-2018
Quantitat 48.386€

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Servei de monitorització del programa de visites guiades i realització de tallers didàctics per a grups organitzats del marc escolar i altres col·lectius en el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
Quantitat 93.636€

Ajuntament de Torroella de Montgrí
Tallers educatius a les escoles de Torroella de Montgrí
Quantitat 2.240€