Sinergies

Clade, Grup Empresarial Cooperatiu

Lavola és un dels membres fundadors de Clade, el primer grup empresarial cooperatiu català multisectorial. Clade va ser fundat l’any 2004 i actualment està format per dotze societats. Té per objectiu ser referent d’un model d’empresa basat en les persones, que opera eficientment, sota els criteris d’innovació constant i sostenibilitat.

 

Clade

INNOVACC

INNOVACC és una associació que pertany al registre d’Associacions d’Empreses Innovadores i representa el clúster del sector carni porcí català. Té la missió de promoure la competitivitat de les empreses adherides perquè puguin afrontar la globalització de la millor forma possible mitjançant la innovació i la cooperació. Lavola ajuda les empreses d’Innovacc a incorporar la innovació en matèria de sostenibilitat amb l’objectiu que millorin els processos productius, redueixin costos i incrementin valor de marca.

 

INNOVAC

INNOVI

Lavola és sòcia d’INNOVI, una associació sense ànim de lucre que representa el clúster del sector vitivinícola català i que està enregistrada com a AEI (Associació d’Empreses Innovadores) del Ministeri d’Indústria. La seva missió és promoure la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola català i el sector auxiliar a fi d’afrontar favorablement la globalització mitjançant la innovació.

 

INNOVI

Global Reporting Initiative

El Global Reporting Initiative (GRI) és una organització sense ànim de lucre de nivell internacional constituïda l’any 1997, creada amb el suport de les Nacions Unides, amb l’objectiu de fomentar la qualitat, el rigor i la utilitat de les memòries de sostenibilitat.

 

GRI

The Global Compact

Lavola ha signat el Pacte Mundial, una iniciativa internacional proposada per Nacions Unides i centralitzada pel Global Compact, l’objectiu de la qual és aconseguir el compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, mitjançant la implantació de deu principis sobre drets humans, laborals, ambientals i de lluita contra la corrupción.

 

Global Compact

Confluentia

Lavola forma part de Confluentia, consorci que ofereix serveis avançats, complets i integrats que necessiten els sectors públics i privats en relació al medi ambient, el territori, l’energia i la sostenibilitat.

 

Confluentia

Forética

Lavola és sòcia de Forética, associació d’empreses i professionals de la RSE líder a Espanya que té com a missió fomentar la cultura de la gestió ètica i la responsabilitat social facilitant a las organitzacions coneixement i eines útils per a desenvolupar amb èxit un model de negoci competitiu i sostenible.

 

Forética

Respon.cat

Lavola és membre de Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya. A través d’aquesta iniciativa es pretén implicar a les empreses i a les organitzacions més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu de la RSE a Catalunya.

 

Respon.cat

United States Green Building Council

El United States Green Building Council (USGBC) és una organització americana sense ànim de lucre dedicada a promoure la construcció d’edificis sostenibles a través de la certificació LEED. Fundada l’any 1993, pertany a la xarxa World Green Building Council (WGBC), que aglutina els diferents consells nacionals, i l’USGBC és un dels consells pioners i amb més presència internacional. Lavola, fruit de la voluntat de ser present i de participar en les diferents iniciatives relacionades amb la construcció sostenible, tant a escala nacional com internacional, és sòcia de l’USGBC i, per tant, gaudeix dels espais de comunicació sectorial i de la documentació tècnica que aquest genera.

 

USGBC

Programa d’Acords Voluntaris

Lavola consta al registre d’organitzacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, amb el qual es compromet voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a reduir-les, més enllà del que obliga la normativa.

 

Programa d’Acords Voluntaris

Clean CO2

Lavola opera en els mercats internacionals de carboni sota la marca Clean CO2. Aquest servei permet a les organitzacions i empreses responsables d’esdevenir neutres en emissions de carboni a través d’un servei integrat de càlcul, reducció, compensació i comunicació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i per tant, generar retorns positius tant econòmicament com ambientalment i socialment.

 

Clean CO2

Tinsa

Lavola i Tinsa, a través de la filial Tinsa Certify, han signat un acord de col·laboració  per desenvolupar auditories energètiques amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent del servei com a conseqüència de la Directiva 2012/27/UE que obliga a les empreses grans a realitzar auditories energètiques abans del 5 de desembre. L’acord suposa crear un equip de treball entre dues empreses líders en l’àmbit de l’eficiència energètica, Lavola, amb més de 30 anys d’experiència treballant per la sostenibilitat, i Tinsa Certify, la companyia de certificació energètica més gran a Espanya.

 

Tinsa

Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya

Lavola forma part del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), un ens que, a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té com a finalitat impulsar l’àmbit de l’eficiència energética.

 

CEEC

Societat Catalana d’Educació Ambiental

Lavola forma part de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA), una associació creada l’any 1985 que agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, amb perfils i d’àmbits laborals molt diversos i que tenen l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

 

SCEA

Barcelona + Sostenible

Lavola forma part de Barcelona + Sostenible a través del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 que impulsa l’Ajuntament de Barcelona. A través de la xarxa de signants es promou la participació, l’intercanvi d’informació i recursos, es dóna projecció a les iniciatives de les organitzacions adherides i es creen oportunitats de col·laboració.

Més informació

North American Association for Environmental Education

Lavola és membre de la North American Association for Environmental Education (NAAEE), l’associació professional que agrupa vint mil educadors ambientals del Canadà, els Estats Units, Mèxic i trenta-cinc països més. Aquesta associació promou la professionalització dels seus membres a través de l’impuls de la capacitació professional i la creació de recursos i programes, així com del treball en xarxa dels seus membres.

 

NAAEE

Simapro Partner Network

Lavola forma part de la xarxa mundial de distribuïdors oficials del software SimaPro, experts en l’anàlisi del cicle de vida, en ecodisseny i en compra verda. En formen part organitzacions científiques i tecnològiques de més de vint-i-tres països. L’objectiu és l’intercanvi d’informació en els àmbits mencionats i la realització de projectes comuns entre els socis.

 

Simapro

Xarxa de Custòdia del Territori

Lavola és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), una organització sense ànim de lucre que té la missió d’impulsar el coneixement i l’ús de la custòdia amb l’objectiu de conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori.

 

XCT

Barcelona Sustainable Tourism

Lavola està adherida al programa Barcelona Sustainable Tourism, que pretén promoure el turisme a Barcelona amb l’objectiu de posicionar la ciutat com a destinació sostenible, compromesa amb la sostenibilitat social, econòmica, ambiental i cultural, tot reforçant-ne el valor i la imatge.

 

Barcelona Sustainable Tourism

Biosphere Responsible Tourism

Lavola ha signat un acord de col·laboració amb l’Instituto de Turismo Responsable (ITR) per a la promoció i implantació de la certificació Biosphere en el sector turístic. El seu objectiu és la implementació d’accions i programes de desenvolupament sostenible en la indústria turística. La certificació Biosphere Responsible Tourism, promoguda per l’ITR, reconeix i certifica la indústria turística que ha fet de la gestió sostenible del turisme l’eix i centre de la seva activitat.

 

Biosphere Responsible Tourism

Envés

Lavola col·labora amb Envés, empresa colombiana que treballa per a organitzacions interessades en el desenvolupament sostenible, oferint solucions en comunicació corporativa, residus postindustrials i creant projectes que generen valor per a les comunitats d’interès dels clients.

 

Envés

G4-16