Missió, visió i valors

Lavola vol ser una organització:

CREIXENT Incrementant i diversificant la gamma de productes oferts i els territoris d’actuació en funció de les necessitats dels clients, mitjançant una orientació de l’activitat als seus requeriments específics a partir de la promoció i potenciació de la visió comercial de tots els membres de l’empresa.

 

EFICIENT Gestionant de manera pràctica i adequada els recursos tècnics i humans disponibles, analitzant les eines de desenvolupament i creixement necessàries i optimitzant l’estructura operativa existent per assolir els objectius empresarials de l’organització.

 

REFERENT Sent identificada com una organització de referència en el seu sector d’activitat i àmbit geogràfic, formada per un equip professional d’alt nivell, equilibrat i divers que ofereix credibilitat i qualitat als serveis oferts.

 

INNOVADORA Disposant de la capacitat continuada per desenvolupar i integrar serveis i millores tecnològiques que donin solució a les necessitats dels seus clients i impulsant accions complementàries des de la sostenibilitat que s’anticipin i s’adaptin als requisits específics dels clients, oferint un servei personalitzat.

 

INTEGRADORA Aconseguint que totes les persones de l’empresa se sentin identificades amb el projecte comú, reforçant el sentiment de pertinença i valoració en el desenvolupament de l’activitat, de manera que el conjunt de professionals de l’empresa puguin aportar opinions, idees i solucions per a millorar la gestió interna i externa de l’organització.

 

G4-56