Memòries

Compartim

Memòria de sostenibilitat 2016

La memòria informa dels impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de l’activitat. Cumplim una dècada exercint el nostre compromís de transparència elaborant la memòria de sostenibilitat.

Vés a la memòria
Compartim

Confiança

Memòria de sostenibilitat 2015

La memòria s’ha elaborat segons la Guia G4 del Global Reporting Initiative i informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2015.

Vés a la memòria
Confiança

Ampliant

Memòria de sostenibilitat 2014

La memòria  informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2014, des del punt de vista de la sostenibilitat.

Vés a la memòria
Ampliant

Avancem

Memòria de sostenibilitat 2013

La memòria s’ha elaborat segons la Guia G4 del Global Reporting Initiative i informa dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant l’any 2013, des del punt de v... Vés a la memòria

Avancem

Equip

Memòria de sostenibilitat 2012

Presenta els principals impactes en matèria de sostenibilitat i les accions portades a terme per a gestionar-les adequadament. Com a novetat, s’ha seguit la nova Guia G4 de GRI.

Vés a la memòria
Equip

Perseverança

Memòria de sostenibilitat 2010-2011

És la cinquena memòria i la primera de caràcter biennal que engloba els anys 2010 i 2011. Amb el format Facebook es pretén integrar la innovació aprofitant les prestacions que ofereixen les xarxes socials.

Vés a la memòria
Perseverança

Persones

Memòria de sostenibilitat 2009

És la quarta memòria i es presenta en format web, que facilita el seu accés a tots els grups d’interès. És més interactiva i atractiva gràcies a la utilització de les TIC, amb un bloc associat.

Vés a la memòria
Persones

Experiències

Memòria de sostenibilitat 2008

És la tercera memòria que es publica, la més exhaustiva realitzada fins ara. Lavola revalida el grau d’A + atorgat per la GRI, l’organisme internacional de referència en l’elaboració de memòries.

Vés a la memòria
Experiències

Proporció

Memòria de sostenibilitat 2007

L’informe proporciona una visió global del desenvolupament econòmic, social i ambiental de l’empresa corresponent al període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2007.

Vés a la memòria
Proporció

Eficients

Memòria de sostenibilitat 2006

Els continguts de la memòria de sostenibilitat corresponen al període entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2006, i és la primera memòria de Lavola.

Vés a la memòria
Eficients