Cercle de proveïdors neutres

Lavola promou el cercle de proveïdors neutres en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, una iniciativa a la qual es poden sumar totes les empreses que ofereixen serveis a l’organització i que forma part de l’estratègia de canvi climàtic de l’empresa. Lavola és neutra en carboni des del 2009.

Objectius del cercle:

  • La reducció de les emissions de CO2 generades fruit de la seva activitat i la compensació de les que no pot reduir, fent extensiu aquest compromís als proveïdors.
  • Ampliar l’abast de l’estratègia a tota la cadena de valor, que permet a les empreses proveïdores la possibilitat de compensar les emissions.
  • Fomentar la millora contínua i la gestió responsable dels aspectes ambientals a les empreses.
  • Facilita a les empreses proveïdores l’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, promogut per la Generalitat de Catalunya, que impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Lavola va ser una de les primeres empreses a adherir-se a aquest programa l’any 2011.

Els proveïdors adherits al cercle de proveïdors de Lavola són: