Borsa de treball

Les persones que treballem a Lavola som professionals amb una gran diversitat de formacions, que configurem un equip d’unes 150 persones, pluridisciplinari i altament qualificat. Tenim com a objectiu acompanyar els clients a assolir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Si vols formar part d’aquest equip i contribuir, amb el teu talent i compromís, a aconseguir els reptes de la nostra organització, compartint i implicant-te amb l’evolució d’una empresa que fomenta el diàleg i la participació de totes les persones, envia el currículum a persones@lavola.com.

 

 

 

 

Lloc de treball:

Analista programador/a

 

Missió:

Desenvolupar i realitzar el manteniment de les aplicacions de l’organització per la millora dels processos interns, coordinant les diferents funcions i recursos implicats, intentant satisfer les necessitats dels usuaris i garantint l’explotació eficaç de les aplicacions. També participarà en el desenvolupament de nous projectes pels clients seguint les directrius marcades pel director d’informàtica.

 

Funcions:

Programació en C# i PHP

Explotació de dades

Anàlisi funcional, pressa de requeriments i reunions amb clients i proveïdors

Donar suport al desenvolupament de nous projectes interns i externs i elaboració de propostes de millora en els processos existents

 

Perfil:

Titulació universitària, preferiblement enginyeria en informàtica, o enginyeria tècnica en informàtica de gestió o de sistemes.

Es requereix expertesa mínima de 3 anys en la realització de tasques similars.

Caldrà tenir coneixements sòlids de C#, PHP, SqlServer, MySQL, HTML i CSS

Disposició i facilitat pel treball en equip.

Es valoraran coneixements d’idiomes.

 

Altres:

Ubicació del lloc de treball: Oficina de Barcelona

Jornada completa.

Incorporació immediata.

Contracte de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre  currículum vitae i carta de presentació a l’atenció de Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com

 

 

 

Lloc de treball:

Col·laborador/a per al manteniment i la distribució del servei lv-legislació

 

Funcions:

Manteniment dels continguts del software online lvlegislació

Atenció personalitzada als usuaris del servei mitjançant correu electrònic i/o trucada telefònica (resolució de dubtes, etc.).

Comercialització del servei.

 

Perfil:

Titulació superior.

Experiència en l’àmbit del dret ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Capacitat d’interpretació dels requisits legals susceptibles d’aplicar al client.

Capacitat de redacció i d’adaptació del llenguatge legal al públic a qui s’adreça el servei.

Orientació comercial.

 

Altres:

Imprescindible:

- alta com a treballador/a autònom/a.

- domini, tant oral com escrit, del català i del castellà.

- carnet de conduir i vehicle propi.

- pc i accés a internet.

 

S’ ofereix:

Marc de col·laboració amb una durada mínima d’1 any, prorrogable.

Material comercial del servei.

Accés a tots els continguts presents al software online.

Manteniment informàtic del programa (hosting)

Facturació fixa mensual + variable en funció de vendes.

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a jvillamayor@lavola.com a l’atenció del Juan Villamayor.

 

 

 

 

 

 

Lloc de treball:

Coordinador/a per campanya de sensibilització ciutadana i comercial a Barcelona

 

Missió:

Dinamitzar i coordinar un equip aproximat de 16 informadors/es ambientals per una campanya de sensibilització ciutadana i comercial, per a la millora de la neteja dels carrers i places de la ciutat Barcelona.

 

Perfil:

Capacitat per coordinar i dirigir un equip de treball.

Persona proactiva i amb capacitat de resolució d’imprevistos de manera autònoma.

Bona capacitat de comunicació i disposició per al treball en equip .

Capacitat organitzativa i habilitat en la redacció d’informes i memòries tècniques.

Imprescindible català, castellà i/o anglès o francès (escrit i parlat). Es valoraran coneixements d’altres idiomes.

Imprescindible coneixements o formació mediambiental, preferible en residus.

 

Funcions:

Organitzar l’equip de 16 persones per a les accions de control i sensibilització.

Vetllar pels resultats de qualitat.

Relacionar-se amb els agents implicats en el territori.

Participar activament en les accions propositives de cada districte.

Avaluar i treballar la informació recollida pels informadors

Coordinar-se amb tot l’equip de coordinadors del servei.

 

Experiència:

Imprescindible experiència en coordinació d’equips, preferiblement en campanyes de sensibilització. Es valorarà experiència en educació ambiental.

 

Altres:

Durada del contracte: fins al 31 de gener de 2018.

40 hores setmanals de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

Lloc de treball: portarà la coordinació a dos districtes de Barcelona.

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a narrebola@lavola.com

a l’atenció de la Núria Arrébola.

 

 

 

 

Lloc de treball: 

Educador/a ambiental per a centre de divulgació científica

 

Missió:

Atenció de les activitats educatives incloses en la programació dels serveis d’educació ambiental, en tot el seu ventall de diversitat de continguts i formats i tipologia de públics a atendre.

 

Perfil:

Llicenciats/des en biologia, ciències ambientals, física, química o pedagogia .

Imprescindible nivell alt d’anglès i de francès.

Capacitat per a la divulgació i la transmissió de coneixement científic, tecnològic i ambiental.

Habilitat oral en l’exposició metòdica i entenedora de la informació.

Disposició i facilitat pel treball en equip.

 

Experiència:

Imprescindible experiència en el camp de l’educació formal i/o no formal.

 

Horari:

Jornada parcial, matins i un cap de setmana al mes.

 

Altres:

Ubicació del lloc de treball: Barcelona

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre  currículum vitae i carta de presentació a l’atenció de Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com.

 

 

 

Lloc de treball:

Informador/a ambiental per una campanya de sensibilització ciutadana i comercial a Barcelona

 

Missió:

Sensibilització i dinamització de diferents activitats als ciutadans i als comerços vers la millora de la neteja dels carrers i places de la ciutat de Barcelona.

 

Perfil:

Persona extravertida, dinàmica,amb do de gents i bona presència

Capacitat d’expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a.

Interès i motivació pels temes ambientals. Es valorarà coneixements o formació sobre medi ambient.

Disposició i facilitat pel treball en equip.

Imprescindible català i castellà (escrit i parlat) i preferible anglès o francès. Es valoraran coneixements d’altres idiomes (àrab, xinès, rus, filipí, pakistanès o alemany)


Experiència

Imprescindible formació o experiència  en temes mediambientals i preferiblement en campanyes de sensibilització.

 

Altres:

 

Durada del contracte: fins el 31 de gener de 2018 ( 40 hores setmanals de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 hores).

 

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a narrebola@lavola.com

 a l’atenció de la Núria Arrébola.

 

 

 

Lloc de treball:

Informador/a ambiental per una campanya de proximitat sobre recollida selectiva al Vallès Oriental

 

Missió:

Sensibilització i conscienciació als ciutadans vers la recollida selectiva al Vallès Oriental

 

Perfil:

Persona extravertida, dinàmica,amb do de gents i bona presència

Capacitat d’expressar-se clarament i adaptar la conversa i el vocabulari a l’interlocutor/a.

Interès i motivació pels temes ambientals. Es valorarà coneixements o formació sobre medi ambient.

Disposició i facilitat pel treball en equip.

Disponibilitat per realitzar desplaçaments per la comarca del Vallès Oriental

Imprescindible català i castellà (escrit i parlat).

Imprescindible coneixements de noves tecnologies


Experiència

Experiència mínima en tasques d’atenció al públic i/o accions publicitàries. Es valorarà experiència en educació o informació de temes mediambientals i preferiblement en campanyes de sensibilització.

 

Altres:

 

Durada del contracte: Data pendent de concretar (18 hores setmanals de dilluns  a dimecres de 10 a 14  i dijous i divendres de 18 a 21 hores).

 

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a narrebola@lavola.com  a l’atenció de la Núria Arrébola.

 

 

 

 

Lloc de treball:

Operador/a de Helpdesk (atenció a l’usuari)

 

Missió:

Realitzar tasques de suport informàtic pels usuaris de l’empresa a través del CAU (Centre d’atenció a l’usuari) dins l’àrea de TIC, seguint les directrius establertes per l’organització.

 

Funcions:

Atenció a les consultes dels usuaris.

Analitzar, diagnosticar i resoldre incidències i peticions.

Configuració i reparació d’ordinadors.

Realització d’inventaris dels aparells electrònics.

 

Perfil:

Cicle Formatiu de Grau superior en Administració de Sistemes informàtics en Xarxa.

Es requereix expertesa mínima de 3 anys en la realització de tasques similars.

Caldrà tenir coneixements sòlids de Active Directory, xarxes, Google Suite i paquet d’ofimàtica Microsoft Office.

Disposició i facilitat pel treball en equip.

 

Altres:

Ubicació del lloc de treball: Oficina de Manlleu.

Jornada completa.

Incorporació immediata.

Contracte de 6 mesos amb possibilitats de continuïtat.

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre  currículum vitae i carta de presentació a l’atenció de la Sarah Gutiérrez a persones@lavola.com

 

 

 

 

Lloc de treball:

Responsable de projecte en canvi climàtic

 

Missió:                                                                                                                   

Responsable de projectes de l’equip de canvi climàtic, encarregat de la coordinació i elaboració d’estudis relacionats amb la mitigació i adaptació del canvi climàtic a empreses. En concret: plans i estratègies de gestió de carboni d’organitzacions, càlcul de petjades de carboni, anàlisis de riscs i oportunitats, posicionament estratègic (CDP, SBT, DJSI, Acords voluntaris, Registro Huella, NAZCA, etc).

 

Funcions:

Càlcul de petjades de carboni d’organitzacions (GHG Protocol o ISO 14064).

Definició de plans gestió de carboni d’emissions a nivell empresarial.

Anàlisis de riscs i oportunitats del canvi climàtic en entorns empresarials.

Assessorament i tramitació d’índexs de sostenibilitat empresarials, com el CDP o DJSI.

 

Perfil:

Màster o Postgrau en l’àmbit del canvi climàtic o gestió de carboni.

Llicenciatura en Ciències Ambientals, Empresarials, Economia o Enginyeria.

Experiència demostrable en planificació estratègica empresarial i elaboració de mapes de riscos ambientals i/o reputacionals.

Experiència demostrable en càlcul de la petjada de carboni d’organitzacions segons la ISO 14064 i/o el GHG Protocol.

Valorable experiència en la tramitació i assessorament a empreses en la valoració i posicionament en índexs de sostenibilitat com el CDP o DJSI.

Valorable coneixements dels mercats de carboni i instruments de finançament climàtic.

Experiència en coordinació d’equips de treball.

Habilitat en la redacció de documents i habilitat oral en l’exposició metòdica i entenedora de la informació.

Capacitat organitzativa i habilitat en la redacció d’informes i memòries tècniques.

Nivell avançat d’Excel.

Imprescindible domini de l’anglès (nivell mínim d’Advance/ C1) i preferible francès.

Disposició i facilitat pel treball en equip.

 

Experiència:

Experiència prèvia en assessorament i planificació estratègica empresarial. Necessari aportar referències.

Experiència prèvia en el càlcul de petjada de carboni d’organitzacions segons la ISO 14064 o GHG Protocol. Necessari aportar referències.

 

Ubicació del lloc de treball:

Barcelona, Madrid o Manlleu.

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a persones@lavola.com a l’atenció de la Marta Soler.

 

 

 

Lloc de treball:

Tècnic/a consultor/a en mobilitat

 

Missió:

Tècnic/a de suport en l’elaboració d’estudis de mobilitat i estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

 

Funcions:

Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Estudis i plans de mobilitat.

Plans de Desplaçaments d’empresa.

Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).

 

Perfil:

Llicenciatura/Grau en ciències ambientals, biologia, geografia, enginyeria…

Habilitat en la redacció de documents i habilitat oral en l’exposició metòdica i entenedora de la informació.

Capacitat organitzativa i habilitat en la redacció d’informes i memòries tècniques.

Nivell avançat d’Excel i GIS.

Imprescindible domini de l’anglès (nivell mínim d’Advance/ C1).

Disposició i facilitat pel treball en equip.

 

Experiència:

Experiència prèvia en l’elaboració d’estudis de mobilitat generada i altres estudis de mobilitat.

 

Ubicació del lloc de treball:

Barcelona o Manlleu.

 

Les persones interessades cal que envieu el vostre currículum i carta de presentació a persones@lavola.com a l’atenció de la Marta Soler.